Діагностичного набору радіоімунногоаналізу статевих гормонів (Steron-e3-125і; rіa-testosteron-st; rіa-testosteron-pr; rіa-progesteron-st; rіa-progesteron-pr; rіa-estradyul-st; rіa-estradyul-pr; rіa-p
 • Опис:
  набір реактивів для кількісноговизначення статевих гормонів :(СТЕРОН-Е3-125І;РІО-ПЛ-125І; РІА-ТЕСТОСТЕРОН-СТ; РІА-ТЕСТОСТЕРОН-ПР;РІА-ПРОГЕСТЕРОН-СТ; РІА-ПРОГЕСТЕРОН-ПР; РІА-ЕСТРАДЮЛ-СТ; РІА-ЕСТРАДЮЛ-ПР; РІА-ПРОЛАКТИН-ПР;РІА-КОРТИЗОЛ-СТ) методом радіоімунологічного аналізу в сироватці крові людини.

  ОСНОВНІФІЗИКО-ХІМГЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

  СКЛАД: наведений у табл.1

  Таблиця 1 Склад наборів Найменування наборів Стерон E3 - 125І РІО-ПЛ- 125І РІО- тесто-сте-рон- СТ РІО- тесто-сте-рон- ПР РІО- про-гес-те-рон-СТ РІО- про-гес-те-рон-ПР РІО- естра- діол-СТ РІО- естра- діол-ПР РІО- про-лак-тин-СТ РІО- про-лак-тин-ПР АКТИВНІСТЬ[125І]-МІТКИ , ліофілізованого або рідкого препарату, 1 флакон 60-150 кБк 30-60 кБк 70-150 кБк 60-150 кБк 70-150 кБк 60-150 кБк 70-150 кБк 60-150 кБк 60-120 кБк 70-150 кБк Калібровані проби (Со-С6) у діапазоні концентрацій нмоль / л або нг/мл 0 2 5 15 50 200 нмоль /л 0 5 10 20 50 100 нмоль /л 0-100 6 фл. нмоль /л 0 1 3 10 зо 100 нмоль /л 0-100 6 фл. нмоль /л 0 1 3 10 ЗО 100 нмоль /л 0-10 6 фл. нмоль /л 0 0,1 0,3 1,0 3,0 10,0 нмоль /л 0-208 6 фл. нг/мл 0-2000 нмоль л Антисироватка, ліофілізований препарат 1 фл. 1 фл. 1 фл 1 фл 1 фл Іфл Буферний розчин 1 фл. Система розділення (імуносорбент), суспензія 1 фл. Преципітуючий реагент 1 фл. 1 фл. 1 фл. 1 фл. 1 фл. Контрольна сироватка, ліофілізований препарат 1 фл. 1 фл. 1 фл. Іфл. 1 фл. 1 фл. 1 фл. 1 фл. 1 фл. 1 фл. Пробірки з [мобілізованими моноклональними антитілами, шт. 100 100 100 100

  ФОРМА ВИПУСКУНабір реактивів мічених 125І.

  ПРИЗНАЧЕННЯНАБОРУНабір призначений для кількісноговизначення статевих гормонів у сироватці крові людини методомрадіоімунологічного аналізу "ін вітро".

  ХАРАКТЕРИСТИКАНАБОРУНабір розрахований напроведення аналізу в дублікатах 42 невідомих проб, 6 каліброваних проб і 1контрольної сироватки, а також 1 проби загальної активності [125І]-міткигормону (усього 100 визначень).

  ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИПРИ РОБОТІ З НАБОРОМУсі компоненти набору, завинятком [125І]-мітки гормону, є нетоксичними.[125І]-мітка гормонує джерелом м'якого гамма-випромінення.Період піврозпаду ізотопу [125I]-60,04доби.При роботі з набором сліддодержуватися правил роботи з радіоактивними речовинами (РР) по групі В (Нормирадіаційної безпеки НРБУ-97 та Основні санітарні правила протирадіаційногозахисту (ОСПУ) роботи з радіоактивними речовинами й іншими джерелами іонізуючихвипромінювань).Увага!Хімічний посуд іустаткування, що використовуються при роботі з РР, повинні бути відповіднимчином маркіровані і зберігатись окремо.Забороняється при роботі зРР тримати на робочому місці стороннє устаткування й особисті речі.Категорично забороняєтьсяприйом їжі, використання косметичних засобів і паління в помешканнях,призначених для роботи з PP.У сироватці крові, використаноїяк компонент набору, не виявлено вірусів ВІЛ і гепатиту В. Проте компонентинабору слід розглядати як потенційне джерело вірусної інфекціїі-використовувати при роботі з набором одноразові гумові або пластиковірукавички.

  УМОВИ ЗБЕРІГАННЯІ ЗАСТОСУВАННЯ НАБОРУНабір гормонів статевої групиповинний зберігатися при температурі 2-8 °С протягом усього терміну придатностінабору. Компоненти набору, підготовлені до роботи, можуть зберігатися притемпературі 2-8 °С протягом 3 діб. При розчиненні ліофілізованих компонентівнабору необхідно стежити, щоб на пробках не залишилося сухої речовини.Визначальні зразки сироватки крові слід перевіряти на залишковурадіоактивність, якщо особі, яка обстежується, до відбору крові вводилирадіоактивні препарати. Не слід використовувати для аналізу гемолізовані,каламутні сироватки, а також сироватки з підвищеним утриманням ліпідів. Длявідбору і додавання компонентів рекомендується використовувати напівавтоматичніпіпетки, атестовані на точність за значенням середньої дози.Для одержання надійних результатівнеобхідно суворе дотримання інструкції для застосування набору і кваліфікованепроведення аналізу.

  УСТАТКУВАННЯ ІМАТЕРІАЛИ, ЩО НЕОБХІДНІ ДЛЯ

  ПРОВЕДЕННЯАНАЛІЗУНапівавтоматичні піпетки зізмінними наконечниками, що дозволяють відбирати обсяги рідин 0,05; 0,1; 0,5;1,0; 10,0 мл; скляні або пластикові (прозорі) пробірки для проведення аналізумісткістю 3-5 мл;штатив для пробірок; вихровийзмішувач типу ВП;центрифуга з горизонтальнимротором, що розвиває прискорення 1500-2000 g, значення визначається заформулою:g= 1,118 * 10-5 *(об/хв)2 * R,де: R - радіус роторацентрифуги в см;пристрій для струшуванняпробірок;водоструминний насос;гамма-лічильник, що дозволяєвимірювати активність ізотопу [125І];дистильована вода.

  ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ:

  а)визначення естріолу (набірСТЕРОН-Ез-125І)

  Підготовка компонентівнаборуПеред використанням витриматикомпоненти набору при кімнатній температурі (18-25 °С) протягом 30-40 хвилин.У флакон із препаратом [125І]-Ездолити 11 мл дистильованої води і лишити на 10 хвилин, до повного розчиненнятаблетки. Вміст флакона обережно перемішати, уникаючи утворення піни.У флакон із препаратомантисироватки долити 11 мл дистильованої води і лишити на 10 хвилин, до повногорозчинення таблетки. Вміст флакона перемішати, уникаючи утворення піни.У флакони, що містятькалібровані проби і контрольну сироватку, долити по 0,5 мл дистильованоїводи і лишити на 30 хвилин, до повного розчинення таблеток. Перемішати,уникаючи утворення піни.

  Проведення аналізуДля проведення аналізурекомендується таке маркірування пробірок (у дублікатах): Т - для визначеннязагальної активності [125І]-Ез у пробірці;Вн - для визначеннянеспецифічного зв'язування;Во - В5 -для побудови каліброваної кривої;Вкс - для визначенняконцентрації естріолу в контрольній сироватці; Вх - длядосліджуваних зразків.Відібрати з кожного флакона зкаліброваними пробами по 0,05 мл розчину і внести у відповідні аналітичніпробірки: В, Вн - 0 нмоль/л; В1 - 2 нмоль/л; В2- 5 нмоль/л; Вз - 15 нмоль/л; В4 - 50 нмоль/л; В5- 200 нмоль/л. У пробірки Вкс внести по 0,05 мл контрольноїсироватки. У пробірки Вх внести по 0,05 мл аналізованої сироваткикрові пацієнтів.У пробірки Вн внестипо 0,1 мл дистильованої води і по 0,9 мл розчину преципітуючого реагенту.У всі пробірки долити по 0,1 млрозчину [125І]-Ез.Вміст флакона з антисироваткоюперенести у флакон із преципітуючим реагентом, старанно перемішати до утвореннягомогенної суспензії.У всі пробірки, крім Т і Вн,внести по 1,0 мл суміші преципітуючого реагенту з антисироваткою. Вмістпробірок старанно перемішати на вихровому змішувачі.Інкубувати всі пробіркипротягом 2 годин при кімнатній температурі (18-25 °С). Усі пробірки, крім Т,центрифугувати при кімнатній температурі (18-25 °С) у центрифузі згоризонтальним ротором, при прискоренні 1500-2000 g, протягом 20 хвилин.Акуратно видалити надосадовурідину за допомогою водоструминного насосу, уникаючи захоплювання осаду.Усі пробірки помістити вгамма-лічильник і виміряти швидкість рахунку кожної пробірки протягом однієїхвилини.

  Розрахунки і графічніпобудовиЗнайти середні арифметичнізначення швидкостей рахунку- [12зІ]-Ез для кожної парипробірок. З отриманих значень швидкостей рахунку відняти середнє арифметичнезначення швидкості рахунку [12:>І]-Ез у пробірках Вн(неспецифічно пов'язаний [125І]-Ез). Не віднімати середнєарифметичне значення швидкості рахунку [125І]-Ез упробірках Вн із середнього арифметичного значення швидкості рахунку[125І]-Ез у пробірках Т.Розрахувати відношення (Во-Вн)/Т,у відсотках, де: Во - середня швидкість рахунку в пробірках, щомістять пробу 0 нмоль/л;Вн - середняшвидкість рахунку неспецифічно пов'язаного [125І]-Ез упробірках Вн;Т - загальна активність [125І]-Ез,що вимірюється середньою швидкістю рахунку в пробах Т.Значення (Во-Вн)ЛГповинно бути не менше 30%.Розрахувати розмір (В-Вн)/(Во-Вн),у відсотках, для кожної каліброваної, контрольної і невідомої проби, де В -середня швидкість рахунку в пробірках, що містять калібровані, контрольні абоневідомі зразки.Побудувати для каліброванихпроб графік залежності (В-Вн)/(Во-Вн) увідсотках, від концентрації естріолу в пробах (нмоль/л) у координатах"logit-log".За каліброваним графіком визначитивміст естріолу в досліджуваних зразках сироватки крові.Для переведення молярноїконцентрації в об'ємно-масову слід користуватися співвідношенням:

  мкг естріолу/л = нмоль/л х

  0,288;

  б) визначення плацентарноголактогену (РІО-ПЛ-125І)

  Підготовка компонентівнаборуПеред використанням витриматикомпоненти набору при кімнатній температурі (18-25 °С) протягом 30-40 хвилин.Для аналізу може бутивикористана як сироватка, так і плазма крові людини.Сироватку (плазму) крові людининеобхідно зберігати при температурі 2-8 °С, якщо аналіз буде виконуватисяпротягом 24 годин після взяття крові. Для більш тривалого збереження сироваткурозливають на аліквоти і зберігають при мінус 20 °С.Зразки, в яких кількість ПЛперевищує 100 нмоль/л, перед аналізом розбавляють буферним розчином або аналізздійснюють із меншими обсягами сироватки - 0,010; 0,025; 0,050 мл. В останньомуваріанті обсяг інкубаційної суміші доводять до 0,400 мл за допомогою додаваннябуферного розчину.Не допускається:застосування для аналізусироватки після двократного і більш розморожування;визначення ПЛ у гемолізованійсироватці крові.У флакон із препаратом [125І]-ПЛвнести 11 мл дистильованої води і залишити на 10 хвилин до повного розчиненнятаблетки. Перемішати, уникаючи утворення піни.У флакон із препаратомантисироватки внести 11 мл дистильованої води і залишити на 10 хвилин доповного розчинення таблетки. Перемішати, уникаючи утворення піни.У кожній флакон, що міститькалібровану пробу і контрольну сироватку, внести по 0,5 мл дистильованої води ізалишити на 30 хвилин, до повного розчинення таблеток. Акуратно перемішати,уникаючи утворення піни.Буферний розчин перелити всклянку на 200 мл, додати 140 мл дистильованої води, акуратно перемішати.Імуносорбент передвикористанням старанно перемішати на магнітній мішалці до одержання однорідноїсуспензії і продовжувати перемішувати при додаванні в аналітичні пробірки.

  Проведення аналізуДля проведення аналізурекомендується таке маркірування пробірок (у дублікатах):Т -для визначення загальноїактивності [125І]-ПЛ у пробірці;Вн- для визначеннянеспецифічного зв'язування;Во- В5 -для побудови каліброваної кривої;Вкс - для пробірокіз контрольною сироваткою;Вх - длядосліджуваних зразків.У всі пробірки, крім Т, внестипо 0.1 мл буферного розчину. У пробірки Вн - по 0,2 мл.У всі пробірки внести по ОД млрозчину [125І]-ПЛ.З кожного флакона зкаліброваними пробами відібрати по ОД мл розчину і внести у відповідніаналітичні пробірки: Во, Вн - 0 нмоль/л; В1 -5 нмоль/л; В2 - 10 нмоль/л; Вз - 20 нмоль/л; В4- 50 нмоль/л; В4 - 100 нмоль/л. У пробірки Вкс - по ОД млконтрольної сироватки. У пробірки Вх - по ОД мл досліджуваних проб.У всі пробірки, крім Т і Вн,внести по ОД мл розчину антисироватки.Вміст кожної пробірки старанноперемішати на вихровому змішувачі і залишити на одну годину при кімнатнійтемпературі (18-25 °С).У всі пробірки, крім Т, внестипо 0,1 мл імуносорбенту, що протягом усього часу додавання в проби перемішуватина магнітній мішалці.Усі пробірки інкубують прикімнатній температурі (18-25 °С) протягом 1,5 години, при постійномуструшуванні на приладі для струшування пробірок із частотою вібрації,. .щозапобігає утворенню осаду в пробірках (шейкері).Усі пробірки, крім Т, одночасноцентрифугувати при 1500-2000 g протягом 20 хвилин при кімнатній температурі (18-25°С).З усіх пробірок, крім Т,видалити надосадову рідину за допомогою водоструминного насосу, уникаючизахоплювання осаду.У кожну пробірку, крім Т,додати по 1 мл буферного розчину, пробірки струснути 5 хвилин на приладі дляструшування пробірок.Усі пробірки, крім Т, одночасноцентрифугувати при 1500-2000 g протягом 20 хвилин при кімнатній температурі (18-25°С).З усіх пробірок, крім Т,видалити надосадову рідину за допомогою водоструминного насосу, уникаючизахоплювання осаду.Усі пробірки помістити вгамма-лічильник і виміряти швидкість рахунку [125І] у кожнійпробірці протягом 1 хвилини.

  Розрахунки і графічніпобудовиЗнайти середні арифметичнізначення швидкостей рахунку [ 125І] для кожної пари пробірок. Зотриманих значень швидкостей рахунку відняти середнє арифметичне значенняшвидкості рахунку [125І]-ПЛ у пробірках Вн (неспецифическипов'язаний [125І]-ПЛ). Не віднімати середнє арифметичне значенняшвидкості рахунку [125І]-ПЛ у пробірках Вн із середньогоарифметичного значення швидкості рахунку [125І]-ПЛ у пробірках Т.Розрахувати відношення (Во-Вн)ЛГ, у відсотках, де:Во - середняшвидкість рахунку в пробірках, що містять пробу 0 нмоль/л;Вн - середняшвидкість рахунку в пробірках Вн;Т - загальна активність [125І]-ПЛ,що вимірюється середньою швидкістю рахунку в пробах Т.Значення (Во-Вн)/Тповинно бути не менше 40%.Розрахувати рівень (В-Вн)/(Во-Вн),у відсотках, для кожної каліброваної, контрольної і невідомої проб, де В -середня швидкість рахунку в пробірках, що містять калібровані проби, контрольнусироватку, невідомі зразки.Побудувати графік залежностіВ/Во, у відсотках, від концентрації ПЛ у каліброваних пробах(нмоль/л) у координатах "logit- log".За каліброваним графікомвизначити рівень ПЛ у контрольній сироватці й у досліджуваних зразках сироваткикрові.Для переведення молярноїконцентрації ПЛ у масово-об'ємну слід користуватися співвідношенням:

  нмоль/л х

  0,022 = мкг/мл (мг/л);

  в) визначення тестостерону(РІА-ТЕСТОСТЕРОН-СТ)

  Підготовка компонентівнаборуПеред використанням витриматикомпоненти набору при кімнатній температурі (18-25 °С) протягом 30-40 хвилин.У флакони, що містять каліброваніпроби (якщо вони ліофілизовані) і контрольну сироватку, внести по 0,5 млдистильованої води. Перемішати до повного розчинення препаратів, уникаючиутворення піни.

  Проведення аналізуАналітичні пробірки помістити вштатив і кожну пару пробірок маркірувати позначенням того розміру, для виміруякої вони призначені:Т - для визначення загальноїактивності [125І]-тестостерону в пробірці;Во - В5 -для побудови каліброваної кривої;Вкс - Для пробірокіз контрольною сироваткою;Вх - для досліджуванихзразків.Відібрати з кожного флакона зкаліброваними пробами по 0,05 мл сироватки і внести в пробірки Во -В5. З флакона з контрольною сироваткою відібрати по 0,05 мл упробірки Вкс. У пробірки Вх внести по0,05 мл аналізованої сироватки крові пацієнтів.У всі пробірки внести по 0,5 млрозчину [125І]-тестостерону. Вміст пробірок перемішати"навихровому змішувачі.Інкубувати всі пробірки притемпературі 20-25 °С протягом 3 годин, при постійному струшуванні (не менше 300струшувань на хвилину).З усіх пробірок, крім Т, цілкомвидалити вміст за допомогою водоструминного насоса.Усі пробірки помістити вгамма-лічильник і виміряти швидкість рахунку [125I]-тестостерону в кожній пробірці протягом 1 хвилини.

  Розрахунки і графічніпобудовиЗнайти середнє арифметичнезначення швидкості рахунку [125І]-тестостерону для кожної парипробірок.Розрахувати співвідношення Во/Т,у відсотках, де Т - загальна активність [125І]-тестостерону, щовимірюється середньою швидкістю рахунку в пробірках Т; Во - середняшвидкість рахунку в пробірках, що містять калібровану пробу Co.Значення Во/Т повинно бути не менше 30%.Розрахувати співвідношення В/Во,у відсотках, для кожної пари пробірок каліброваних, контрольної і невідомихпроб, де В - середня швидкість рахунку в пробірках, що містять калібровані,контрольну і невідомі проби.У напівлогарифмичнихкоординатах (вісь абсцис - логарифмічна, вісь ординат-лінійна) або координатах"logit-log" побудувати графік залежності В/Во, у відсотках(вісь ординат), від концентрації тестостерону (вісь абсцис) у каліброванихпробах.Для невідомих і контрольноїпроб сироватки крові на підставі: відповідних значень В/Во, Увідсотках, за каліброваним графіком визначити вміст тестостерону.Для переведення молярної концентраціїтестостерону в масово-об'ємну слід користуватися співвідношенням:

  мкг/л (нг/мл) = нмоль/л х

  0,288;

  г) визначення тестостерону(РІА-ТЕСТОСТЕРОН-ПР)

  Підготовка компонентівнаборуПеред використанням витримати компонентинабору при кімнатній температурі (18-25 °С) протягом 30-40 хвилин.У флакон із препаратом [125І]-тестостерону (якщо препарат ліофілізований)долити 11 мл дистильованої води і залишити на 10 хвилин, до повного розчиненнятаблетки. Вміст флакона обережно перемішати, уникаючи утворення піни.У флакон із антисироваткою дотестостерону (якщо препарат ліофілізований) долити 10 мл дистильованої води ізалишити на 10 хвилин, до повного розчинення таблетки. Вміст флаконуперемішати, уникаючи утворення піни.Вміст флакона з антисироваткоюдо тестостерону перенести у флакон із преципітуючим реагентом, старанноперемішати до утворення гомогенної суспензії.У флакони, що містятькалібровані проби (якщо вони ліофілізовані) і контрольну сироватку, долити по0,5 мл дистильованої води і залишити на 30 хвилин, до повного розчиненнятаблеток. Перемішати, уникаючи утворення піни.

  Проведення аналізуДля проведення аналізурекомендується таке маркірування пробірок (у дублікатах):Т - для визначення загальноїактивності [125І]-тестостерону, у пробірці;В - В5 - дляпобудови каліброваної кривої;Вкс - для визначенняконцентрації тестостерону в контрольній сироватці;Вх - длядосліджуваних зразків.Відібрати з кожного флакона зкаліброваними пробами по 0,05 мл розчину і внести у відповідні аналітичніпробірки: В - 3; В1 - С1; В2 - С2, Вз -Сз; В4 -С4,В5 - С5.У пробірки Вкс внести по 0,05мл контрольної сироватки.У пробірки Вх внести по 0,05 мланалізованої сироватки крові пацієнтів.Примітка. При визначенні тестостерону у пацієнтів ізявно високим рівнем гормону (більше 100 нмоль/л) зразки аналізованої сироваткинеобхідно попередньо розвести' сироваткою крові з низьким вмістом тестостерону,наприклад нормальною сироваткою крові жінок, у 10 разів. Рекомендуєтьсяпопередньо виміряти концентрацію тестостерону в сироватці, що використовуєтьсядля розведення.Рівень тестостерону всироватці-розріджувачі менше 2 нмоль/л можна зневажити.У всі пробірки долити по 0,1 млрозчину [125І]-тестостерону.У всі пробірки, крім Т, внестипо 1,0 мл суміші преципітуючого реагенту з антисироваткою до тестостерону.Зміст пробірок старанноперемішати на вихровому змішувачі.Інкубують усі пробірки протягом2 годин, при кімнатній температурі (18-25 °С).Усі пробірки, крім Т,центрифугувати при кімнатній температурі (18-25°С), у центрифузі згоризонтальним ротором при прискоренні 1500-2000 g, протягом 20 хвилин.Акуратно видалити надосадовурідину за допомогою водоструминного насосу, уникаючи захоплювання осаду.Усі пробірки помістити вгамма-лічильник і виміряти швидкість рахунку [125І]-тестостерону вкожній пробірці протягом 1 хвилини.

  Розрахунки і графічніпобудовиЗнайти середні арифметичнізначення швидкостей рахунку [125І]-тестостерону для кожної парипробірок.Відповідно до маркіруванняпробірок одержати значення розмірів Т, В - В5.Розрахувати відношення Во/Т,у відсотках, де:Во - середня швидкість рахункув пробірках, що містять пробу Co;Т - загальна активність [125І]-тестостерону,що вимірюється середньою швидкістю рахунку в пробах Т.Значення Во/Тповинно бути не менше 30%.Розрахувати розмір В/Во,у відсотках, для кожної каліброваної, контрольної і невідомої проби, де:В - середня швидкість рахунку впробірках, що містять калібровані, контрольні або невідомі зразки.Побудувати калібрований графікзалежності В/Во, у відсотках, від концентрації тестостерону вкаліброваних пробах (нмоль. л) у координатах "logit-log".За каліброваним графікомвизначити вміст тестостерону в досліджуваних зразках сироватки крові.Для переведення молярноїконцентрації в об'ємно-масову слід користуватися співвідношенням:

  нмоль/л х 0,288 = нг/мл;

  д) визначення прогестерону(РІА-ПРОГЕСТЕРОН-СТ)

  Підготовка компонентівнаборуПеред використанням витримати компонентинабору при кімнатній температурі (18-25 °С) протягом 30-40 хвилин.У флакони, що містятькалібровані проби (якщо вони ліофілізовані) і контрольну сироватку, внести по0,5 мл дистильованої води. Перемішати до повного розчинення препаратів, уникаючиутворення піни.

  Проведення аналізуАналітичні пробірки помістити вштатив і кожну пару пробірок маркірувати позначенням того розміру, для виміруякої вони призначені:Т - для визначення загальноїактивності [125І]-прогестерону в пробірці;Вн - для визначеннянеспецифічного зв'язування;Во - В5 -для побудови каліброваної кривої;Вкс - для пробірокіз контрольною сироваткою [КС];Вх - длядосліджуваних зразків.Відібрати з кожного флакона з каліброванимипробами по 0,05 мл сироватки і внести в пробірки Во - В5.З флакона з контрольною сироваткою відібрати по 0,05 мл у пробірки Вкс.У пробірки Вх внести по 0,05 мл аналізованої сироватки кровіпацієнтів.У всі пробірки внести по 0,5 млрозчину [125І]-прогестерону. Вміст пробірок перемішати на вихровомузмішувачі.Інкубувати всі пробірки притемпературі 20-25 °С протягом 3 годин, при постійному струшуванні (не менше 300струшувань на хвилину).З усіх пробірок, крім Т, цілкомвидалити вміст за допомогою водоструминного насосу.Усі пробірки помістити вгамма-лічильник і виміряти - швидкість рахунку [125І]-прогестерону вкожній пробірці протягом 1 хвилини.

  Розрахунки і графічніпобудовиЗнайти середнє арифметичнезначення швидкості рахунку [І25І]-прогестерону для кожної парипробірок.Розрахувати співвідношення Вс/Т,у відсотках, де Т - загальна активність [125І]-прогестерону, щовимірюється середньою швидкістю рахунку в пробірках Т; Во - середняшвидкість рахунку в пробірках, що містять калібровану пробу Co.Значення Во/Т повинно бути не менше 25%.Розрахувати співвідношення В/Во,у відсотках, для коленої пари пробірок каліброваних, контрольної і невідомихпроб, де В - середня швидкість рахунку в пробірках, що містять калібровані,контрольну і невідомі проби.У напівлогарифмічнихкоординатах (вісь абсцис - логарифмічна, вісь ординат - лінійна) абокоординатах "logit-log" побудувати графік залежності В/Во,у відсотках (вісь ординат), від концентрації прогестерону (вісь абсцис) у каліброванихпробах.Для невідомих і контрольноїпроб сироватки крові на підставі відповідних значень В/Во, увідсотках, за каліброваним графіком визначити зміст прогестерону.Для переведення молярноїконцентрації прогестерону в масово-об'ємну слід користуватися співвідношенням:

  мкг/л(нг/мл) = нмоль/л х 0,314;

  е) визначення прогестерону(РІА-ПРОГЕСТЕРОН-ПР)

  Підготовка компонентівнаборуПеред використанням витриматикомпоненти набору при кімнатній температурі (18-25 °С) протягом 30-40 хвилин.У флакон із препаратом [125І]-прогестерону(якщо препарат ліофілізований) долити 11 мл дистильованої води і лишити на 10хвилин, до повного розчинення таблетки. Вміст флакона обережно перемішати,уникаючи утворення піни.У флакон із препаратоммоноклональних антитіл (якщо препарат ліофілізований) долити 10 млдистильованої води і залишити на 10 хвилин, до повного розчинення таблетки.Вміст флакона перемішати,уникаючи утворення піни.Вміст флакона з моноклональнимиантитілами до прогестерону перенести у флакон із преципітуючим реагентом,старанно перемішати до утворення гомогенної суспензії.У флакони, що містятькалібровані проби (якщо вони ліофілізовані) і контрольну сироватку, долити по0,5 мл дистильованої води і залишити на 30 хвилин, до повного' розчинення таблеток.Перемішати, уникаючи утворення піни.

  Проведення аналізуДля проведення аналізурекомендується таке маркірування пробірок (у дублікатах): Т - для визначеннязагальної активності [125І]-прогестерону, у пробірці; В - В5- для побудови каліброваної кривої;Вкс - для визначенняконцентрації прогестерону в контрольній сироватці; Вх - длядосліджуваних зразків.Відібрати з кожного флакона зкаліброваними пробами по 0,05 мл розчину і внести у відповідні аналітичніпробірки: В - С; В1 – С1; В2 – С2,Вз - Сз; В4 - С4; В5 - C5.У пробірки Вкс внести по 0,05мл контрольної сироватки.У пробірки Вх внести по 0,05 мланалізованої сироватки крові пацієнтів.Примітка. При визначенні прогестерону у пацієнтів ізявно високим рівнем гормону (більш 100 нмоль/л) зразки аналізованої сироваткинеобхідно попередньо розвести сироваткою з низьким вмістом прогестерону,наприклад нормальною сироваткою крові чоловіків, у 10 разів. Рекомендуєтьсяпопередньо виміряти концентрацію прогестерону в сироватці, що використовуєтьсядля розведення.Вмістом прогестерону всироватці-розріджувачі менше 2 нмоль/л можна зневажити.У всі пробірки долити по 0,1 млрозчину [125І]-прогестерону.Приготувати сумішмоноклональних антитіл до прогестерону з преципітуючим реагентом.У всі пробірки, крім Т, внестипо 1,0 мл суміші преципітуючого реагенту із моноклональними антитілами допрогестерону.Вміст пробірок старанноперемішати на вихровому змішувачі.Інкубувати всі пробіркипротягом 2 годин при кімнатній температурі (18-25 °С).Усі пробірки, крім Т,центрифугувати при кімнатній температурі (18-25 °С), у центрифузі згоризонтальним ротором, при прискоренні 1500-2000 g, протягом 20 хвилин.Акуратно видалити надосадовурідину за допомогою водоструминного насосу, уникаючи захоплювання осаду. Усі пробірки помістити вгамма-лічильник і виміряти швидкість рахунку- [123I]- прогестеронув кожній пробірці протягом 1 хвилини.

  Розрахунки і графічніпобудовиЗнайти середні арифметичнізначення швидкостей рахунку [125І]-прогестерону для кожної парипробірок.Відповідно до маркіруванняпробірок одержати значення розмірів Т, В - В5.Розрахувати співвідношення Во/Т,у відсотках, де: Во - середня швидкість рахунку в пробірках, щомістять пробу "0 нмоль/л ";Т - загальна активність [125І]-прогестерону, що вимірюється середньою швидкістюрахунку в пробірках Т.Значення Во/Тповинно бути не менше 30%.Розрахувати розмір В/Во,у відсотках, для кожної каліброваної, контрольної і невідомої проби, де: В -середня швидкість рахунку в пробірках, що містять калібровані, контрольні абоневідомі зразки.Побудувати калібрований графікзалежності В/Во, у відсотках, від концентрації прогестерону вкаліброваних пробах (нмоль/л) у координатах "logit-log".За каліброваним графікомвизначити вміст прогестерону в досліджуваних зразках сироватки крові.Для переведення молярноїконцентрації в об'ємно-масову слід користуватися співвідношенням:

  нмоль/л хО,314 = нг/мл;

  ж) визначення естрадіолу(РІА-ЕСТРАДІОЛ-СТ)

  Підготовка компонентівнаборуПеред використанням витримати компонентинабору при кімнатній температурі (18-25 °С) протягом 30-40 хвилин.У флакони, що містятькалібровані проби (якщо вони ліофілізовані) і контрольну сироватку, внести по0,5 мл дистильованої води. Перемішати до повного розчинення препаратів, уникаючиутворення піни.

  Проведення аналізуАналітичні пробірки помістити вштатив і кожну пару пробірок маркірувати позначенням того розміру, для виміруякої вони призначені:Т - для визначення загальноїактивності [125І]-естрадіолу в пробірці;Во - В5 -для побудови каліброваної кривої;Вкс - для пробірокіз контрольною сироваткою [КС];Вх - длядосліджуваних зразків.Відібрати з кожного флакона зкаліброваними пробами по 0,05 мл сироватки і внести в пробірки Во -Вз. З флакона з контрольною сироваткою відібрати по 0,05 мл упробірки Вкс. У пробірки Вх внести по 0,05 мланалізованої сироватки крові пацієнтів.У всі пробірки внести по 0,5 млрозчину [І25І]-естрадіолу. Вміст пробірок перемішати на вихровомузмішувачі.Інкубувати всі пробірки притемпературі 20-25 °С протягом 3 годин, при постійному струшуванні (не менше 300струшувань на хвилину).З усіх пробірок, крім Т, цілкомвидалити вміст за допомогою водоструминного насосу.Усі пробірки помістити вгамма-лічильник і виміряти швидкість рахунку [125І]-естрадіолу вкожній пробірці протягом 1 хвилини.Неспецифічність зв'язування дляцього набору не визначається.

  Розрахунки і графічніпобудовиЗнайти середнє арифметичнезначення швидкості рахунку [125І]-естрадіолудля кожної пари пробірок.Розрахувати співвідношення В0/Т, у відсотках, де Т - загальна активність [125І]-естрадіолу. що вимірюється середньою швидкістюрахунку в пробірках Т; Во - середня швидкість рахунку в пробірках,що містять калібровану пробу Co. Значення Во/Т повиннобути не менше 30%.Розрахувати співвідношення В/Во,у відсотках, для кожної пари пробірок каліброваних, контрольної і невідомихпроб, де В - середня швидкість рахунку в пробірках, що містять калібровані,контрольну і невідомі проби.У напівлогарифмічнихкоординатах (вісь абсцис - логарифмічна, вісь ординат - лінійна) абокоординатах "logit-log" побудувати графік залежності В/Во,у відсотках (вісь ординат), від концентрації естрадіолу (вісь абсцис) укаліброваних пробах.Для невідомих і контрольноїпроб сироватки крові на підставі відповідних значень В/Во, Увідсотках, за каліброваним графіком визначити вміст естрадіолу.Для перекладу молярноїконцентрації естрадіолу в масово-об'ємну слід користуватися співвідношенням:

  мкг/л (нг/мл) = нмоль/л х0,272;

  з) визначення естрадіолу(РІА-ЕСТРАДЮЛ-ПР)

  Підготовка компонентівнаборуПеред використанням витриматикомпоненти набору при кімнатній температурі (18-25 °С) протягом 30-40 хвилин.У флакон із препаратом [125І]-Е2(якщо препарат ліофілізований) долити 11 мл дистильованої води і залишити на 10хвилин, до повного розчинення таблетки. Вміст флакона обережно перемішати,уникаючи утворення піни.У флакон із препаратомантисироватки до естрадіолу (якщо препарат ліофілізований) долити 10 млдистильованої води і залишити на 10 хвилин до повного розчинення таблетки.Вміст флакона перемішати, уникаючи утворення піни.У флакони, що містятькалібровані проби (якщо вони ліофілізовані) і контрольну сироватку, долити по0,5 мл дистильованої води і залишити на 30 хвилин, до повного розчиненнятаблеток. Перемішати, уникаючи утворення піни.Вміст флакона з розчиномантисироватки до естрадіолу перенести у флакон із преципітуючим реагентом істаранно перемішати до утворення гомогенної суспензії.

  Проведення аналізуДля проведення аналізурекомендується таке маркірування пробірок (у дублікатах): Т - для визначеннязагальної активності [125І]-Е2, у пробірці; В - Вз - для побудовикаліброваної кривої;Вкс - для визначенняконцентрації естрадіолу в контрольній сироватці;Вх - длядосліджуваних зразків.Відібрати з кожного флакона зкаліброваними пробами по 0,05 мл розчину і внести у відповідні аналітичніпробірки: В - С; В1 – С1; В2 – С2; Вз – C3, В4 -С4; В5 – C5.У пробірки Вкс внести по 0,05мл контрольної сироватки.У пробірки Вх внести по 0,05 мланалізованої сироватки крові пацієнтів.Примітка. При визначенні естрадіолу в пацієнтів ізявно високим рівнем гормону (більш 10 нмоль/л, 2-3-йтриместри вагітності) зразки аналізованої сироватки необхідно попередньорозвести сироваткою крові з низьким вмістом естрадіолу, наприклад нормальноюсироваткою крові чоловіків, у 10 разів. Рекомендується попередньо вимірятиконцентрацію естрадіолу в сироватці, що використовується для розведення.Вмістом естрадіолу в сироватці-розріджувачі менше 0,2 нмоль/л можна зневажити.У всі пробірки долити по 0,1 млрозчину [125І]-Е2.Приготувати суміш антисироваткидо естрадіолу з преципітуючим реагентом.У всі пробірки, крім Т, внестипо 1,0 мл суміші преципітуючого реагенту з антисироваткою. Вміст пробірокстаранно перемішати на вихровому змішувачі.Інкубувати всі пробіркипротягом 2 годин, при кімнатній температурі (18-25 С).Усі пробірки, крім Т,центрифугувати при кімнатній температурі (18-25 °С), у центрифузі згоризонтальним ротором, при прискоренні 1500-2000 g, протягом 20 хвилин.Акуратно видалити надосадовурідину за допомогою водоструминного насосу, уникаючи захоплювання осаду.Усі пробірки помістити вгамма-лічильник і вимірити швидкість рахунку [125І]-Е2 укожній, пробірці протягом 1 хвилини.

  Розрахунки і графічніпобудовиЗнайти середні арифметичнізначення швидкостей рахунку [125І]-Е2 для кожної парипробірок.Відповідно до маркіруванняпробірок одержати значення розмірів Т, В - В5.Розрахувати відношення Во/Т,у відсотках, де: Во - середня швидкість рахунку в пробірках, щомістять пробу "0 нмоль/л ";Т - загальна активність [125І]-Е2, що вимірюється середньою швидкістю рахунку впробах Т.Значення Во/Тповинно бути не менше 25%.Розрахувати розмір В/Во,у відсотках, для кожної каліброваної, контрольної і невідомої проби, де: В -середня швидкість рахунку в пробірках, що містять калібровані, контрольні абоневідомі зразки.Побудувати калібрований графікзалежності В/Во, у відсотках, від концентрації естрадіолу вкаліброваних пробах (нмоль/л) у координатах "logit-log".За каліброваним графікомвизначити вміст естрадіолу в досліджуваних зразках сироватки крові.Для переведення молярноїконцентрації в об'ємно-масову слід користуватися співвідношенням:

  нмоль/л х

  0,272 = нг/мл;

  и

  )

  визначення пролактину (

  РІА-ПРОЛАКТИН-ПР)

  Підготовка компонентівнаборуУ флакон із каліброваної пробивнести 2,0 мл дистильованої води. В інші флакони з каліброваними пробами внестипо 0,5 мл дистильованої води і залишити всі флакони на 10 хвилин при кімнатнійтемпературі. Після розчинення акуратно перемішати, не допускаючи утворенняпіни.У флакон із [125Т]-пролактином долити 11,0 мл дистильованої води.Перемішати до повного розчинення, уникаючи утворення піни.У флакон із контрольноюсироваткою внести 1,0 мл дистильованої води і залишити на 10 хвилин прикімнатній температурі. Старанно перемішати, уникаючи утворення піни.Вміст флакона із системоюподілу за 30 хвилин до використання старанно переміщати до., гомогенноїоднорідної суспензії і залишити при кімнатній температурі.

  Проведення аналізуДля проведення аналізурекомендується таке маркірування пробірок (у дублікатах):Т - для визначення загальноїрадіоактивності;В - для визначення зв'язуванняв нульовій точці каліброваної кривої;В1-В5 - дляпобудови каліброваної кривої;Вкс - для пробірокіз контрольними сироватками;Вх - длявикористовуваних зразків;Вн - для визначеннянеспецифічного зв'язування.Відібрати з кожного флакона з каліброванимипробами по 0,1 мл сироватки і внести в ряд пробірок В0-В5.З флакона з контрольною сироваткою відібрати по 0,1 мл у пробірки, маркірованіВкс. У пробірки, призначені для аналізу невідомих зразків, внести по0,1 мл аналізованої сироватки пацієнтів. У пробірки Вн, призначені длявизначення неспецифічного зв'язування, внести по 0,2 мл "нульової"каліброваної проби.У всі пробірки внести по 0,1 млрозчину [125І]- пролактину.У всі пробірки, крім Т і Вн,внести по 0,1 мл розчину антисироватки, перемішати вміст усіх пробірок навихровому змішувачі.Усі пробірки інкубують притемпературі 18-25 °С протягом 16-20 годин. У всі пробірки, крім Т, внестипо 1,0 мл системи поділу і, старанно перемішавши вміст на приладі дляструшування, інкубують при температурі 18-25 С протягом 1 години.Усі пробірки, за винятком Т,центрифугувати при кімнатній температурі, при прискоренні 1500-2000 g, протягом20 хвилин.Надосадову рідину видалити задопомогою водоструминного насосу або декантируванням. Усі пробірки помістити всцинтиляційний лічильник і виміряти швидкість рахунку [125І]-пролактинув кожній пробірці. Час рахування - 1 хвилина.

  Розрахунки і графічніпобудовиЗнайти середнє арифметичнезначення швидкості рахунку [125І]-пролак