Ертикан (Ertican)
 • Опис:

  міжнародна назва: іринотекан;

  основні фізико-хімічні властивості: прозорий розчин від безбарвного досвітло-жовтого кольору;

  склад: 1 мл препарату містить 20 мг іринотекану гідрохлориду тригідрату;допоміжні речовини: кислота молочна, сорбітол, натрію гідроксид, водадля ін’єкцій.

  Форма випуску. Розчин для ін’єкцій.

  Фармакотерапевтична група. Антинеопластичні засоби. Код АТС L01XX19.

  Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Іринотекан –напівсинтетична похідна камптотецину, є специфічним інгібітором клітинногоферменту топоізомерази I.У тканинах препарат метаболізується зутворенням активного метаболіту SN-38, який за своєю цитотоксичною активністюперевершує іринотекан. Іринотекан і метаболіт SN-38 стабілізують комплекстопоізомерази I з ДНК, що перешкоджає її реплікації. Цитотоксична активністьпрепарату специфічна для S-фази клітинного циклу. У дослідженнях in vivo булопоказано, що іринотекан також активний відноcно пухлинних клітин, які виявилисярезистентними до запровадженої раніше терапії антиметаболітами. Препаратздатний блокувати ацетилхолінестеразу.Фармакокінетика. Фармакокінетикаіринотекану і його активного метаболіту SN-38 була досліджена при 30-хвилиннійвнутрішньовенній інфузії в дозі 100–750 мг/м2. Доведено, що фармакокінетичний профіль іринотекану не залежитьвід дози.Іринотекан метаболізується в основному під дією печінкового ферментукарбоксіестерази до метаболіту SN-38.Розподіл препарату в плазмі – дво- або трифазовий.Період напіввиведення в першу фазу трифазової моделі в середньому становить 12хвилин, у другу фазу – 2,5 години, у третю фазу – 14,2 години. Метаболізується препарат в основному в печінці. 19,9% введеної дози виводитьсяіз сечею протягом 24 годин. Зв’язування з білками плазми крові для іринотеканустановить приблизно 65% і для SN-38 – 95%.Фармакокінетичні дослідження підтвердили відсутність впливу5-фторурацилу і фолінату кальцію на фармакокінетику іринотекану.

  Показання для застосування. Лікуваннямісцеворозповсюдженого або метастатичного колоректального раку:у комбінації з 5-фторурацилом і фолінатом кальціюу пацієнтів, які раніше не одержували хіміотерапію;як монотерапія у разі неефективності проведеноголікування 5-фторурацилом.Ертикан у комбінації з цисплатином призначенийдля лікування поширеної плоскоклітинної карциноми шийки матки у пацієнток, якіраніше не одержували хіміотерапію.

  Спосіб застосування та дози. Препаратпризначений тільки для лікування дорослих. Ертикан вводиться у вигляді внутрішньовенної інфузії тривалістю 30 – 90 хвилин. Приколоректальному раку Ертикан застосовується як монотерапія, так ів комбінації з 5-фторурацилом і фолінатом кальцію.У режимі монотерапії Ертикан застосовують в дозі350 мг/м2 з інтервалом 3 тижні.При комбінованій хіміотерапії з щотижневим циклом у комбінації з 5-фторурацилом і фолінатом кальцію дозаЕртикану становить 80 мг/м2.Препарат вводять шляхом внутрішньовенної інфузії протягом 30 – 90 хвилин, потімвводять фолінат кальцію в дозі 500 мг/м2 (тривалість інфузії – 2години) і фторурацил в дозі 2300 мг/м2 (тривалість інфузії – 24години). Тривалість курсу лікування – 6 тижнів. Інтервал між циклами становить1 тиждень.При комбінованій хіміотерапії з інтервалом 2 тижні у комбінації з 5-фторурацилом і фолінатом кальціюрекомендована доза Ертикану становить 180мг/м2. Препарат вводять шляхом внутрішньовенної інфузії протягом 30– 90 хвилин з наступним введенням фолінату кальцію в дозі 200 мг/м2(тривалість інфузії – 2 години) і фторурацилу в дозі 400 мг/м2внутрішньовенно болюсно, після чого в дозі 600 мг/м2 шляхом інфузіїпротягом 22 годин. Наступного дня фолінат кальцію і 5-фторурацил вводять за тоюж схемою, як і у перший день. При комбінованій хіміотерапії у комбінації з цисплатином рекомендована доза Ертикану становить 160 мг/м2. Препарат вводять шляхомвнутрішньовенної інфузії протягом 30 хвилин з подальшою інфузією цисплатинутривалістю 1 – 3 години. Доза і частота введення залежать від результатів аналізукрові і ступеня вираженості побічних ефектів.Прилікуванні поширеної плоскоклітинної карциноми шийки матки рекомендована дозаЕртикану становить 160 мг/м2 з наступним введенням цисплатину у дозі80 мг/м2. Інтервал між циклами – 3 тижні.Введення Ертикану не слід проводити доти,доки кількість нейтрофілів у периферичній крові не перевищить 1 500 клітин в 1мм3 і доки не будуть цілком купіровані такі ускладнення, як нудота,блювання і, особливо, діарея. Введення препарату до припинення всіх побічнихявищ можна відкласти на 1–2 тижні.У випадку, якщо на фоні лікування розвиваєтьсявиражене пригнічення кістково-мозкового кровотворення (кількість нейтрофілівменше 500 клітин в 1 мм3 і/або кількість лейкоцитів менше 1 000 клітин в 1 мм3,і/або кількість тромбоцитів менше 100 000 клітин в 1 мм3) абофебрильна нейтропенія (кількість нейтрофілів ≤ 1 000 клітин в 1 мм3у комбінації з підвищенням температури тіла вище 38 °С), або інфекційніускладнення, або важка діарея, або інша негематологічна токсичність 3–4ступеня, наступні дози Ертикану і, у разі необхідності, 5-фторурацилу слідзнизити на 15–20%.Тривалістьлікування.Лікування Ертиканом слід продовжувати до появиоб’єктивних ознак прогресування захворювання або до моменту розвитку симптомівпідвищеної токсичності.Пацієнти зпорушенням функції печінки.При рівні білірубіну в сироватці крові, що перевищує верхню межу нормине більше, ніж у 1,5 рази, у зв’язку з підвищеним ризиком розвитку вираженоїнейтропенії слід ретельно контролювати показники крові пацієнта. При підвищеннірівня білірубіну більше, ніж у 1,5 рази, лікування Ертиканом слід припинити.Пацієнти ізпорушенням функції нирок.Немає достатнього клінічного досвіду щодо застосування препарату дляцієї категорії хворих.Пацієнтилітнього віку.Будь-які спеціальні інструкції щодо застосування Ертикану у пацієнтівпохилого віку відсутні. Дозу препарату в кожному конкретному випадку слідпідбирати з обережністю.Діти.Безпека та ефективність Ертикану у дітей недосліджувалася.

  Правила приготування розчину для інфузій.Вміст флакона розводять у 250 мл 5% розчину глюкози або 0,9% розчинунатрію хлориду для ін’єкцій. Перед введенням потрібен візуальний контрольприготовленого розчину на наявність механічних домішок і зміни кольору.Розчин Ертикану повинен бути використаний відразуж після розведення. Якщо розчин для внутрішньовенних інфузій був приготовленийз дотриманням суворих асептичних умов (наприклад, в установці ламінарногоповітряного потоку), він можебути використаний, в разі зберігання при кімнатній температурі, протягом 12годин (включаючи час інфузії) або, в разі зберігання при температурі 2–8 °С,протягом 24 годин після відкриття флакона.

  Запобіжні заходи під час роботи з препаратом“Ертикан”. При роботі із зазначеним препаратом, як іпри роботі з іншими протипухлинними препаратами, слід бути обережними. Готуватирозчини для інфузій треба у спеціально призначеному для цього приміщенні здотриманням асептичних умов. Необхідно користуватися маскою, захиснимирукавичками і окулярами, щоб уникати контакту препарату зі шкірою та слизовимиоболонками. У разі потрапляння препарату на слизові оболонки, їх необхідноретельно промити водою, при потраплянні на шкіру – промити водою з милом.Побічна дія.З боку системикровотворення: оборотна нейтропенія,фебрильна нейтропенія, анемія, тромбоцитопенія. З боку шлунково-кишкового тракту:нудота,блювання, біль у животі, діарея, анорексія, дегідратація, кишкованепрохідність, шлунково-кишкові кровотечі, коліт (ішемічний або виразковий),перфорація кишечнику, мукозити, транзиторне підвищення рівня печінковихферментів і білірубіну у сироватці крові. З боку сечовидільної системи: у поодиноких випадках – збільшенняпоказників креатиніну, сечовини у сироватці крові; дуже рідко – транзиторнепідвищення рівня амілази, ліпази, гіпокаліємія.Дерматологічні реакції: шкірні висипання, щосупроводжуються свербежем, оборотна алопеція. З боку дихальної системи: задишка;інтерстиціальна пневмонія і пневмоніт.З боку серцево-судинної системи: периферичнінабряки; в поодиноких випадках – артеріальна гіпотензія.З боку центральної нервової системи: парестезії, астенія, рідко –судоми.Гострий холінергічний синдром виникає протягомперших 24 годин після введення препарату і проявляється такими симптомами, якрання діарея, біль у животі, кон’юнктивіт, риніт, посилене потовиділення,озноб, недомагання, запаморочення, розлади зору, міоз, сльозотеча,гіперсалівація. Всі ці симптоми зникали після введення атропіну.Алергічні реакції:рідко – висипання на шкірі, дуже рідко –розвиток анафілактичного шоку.Інші: грипоподібні симптоми, такі як:пропасниця, головний біль, озноб, міалгія, астенія; можливі кашель, риніт,нездужання, підвищене потовиділення.

  Протипоказання. Підвищена чутливість до іринотекану або іншихскладових препарату.Хронічні запальні захворювання кишечнику і/абопорушення кишкової прохідності.Виражене пригнічення кістково-мозковогокровотворення.Рівень білірубіну в сироватці крові, що перевищуєбільше, ніж у 1,5 рази верхню межу норми.Загальний стан пацієнтів, що оцінюється за шкалоюВОЗ більше 2.Вагітність та період годування груддю.

  Передозування. Передозування проявляється посиленням токсичноїдії. Основні прояви передозування – нейтропенія і діарея. В разі підозри напередозування пацієнту необхідно забезпечити постійний лікарський контроль,включаючи контроль формули крові. При необхідності показане проведеннясимптоматичної терапії, яка спрямована на корекцію дегідратації внаслідокдіареї і лікування можливих інфекційних ускладнень. Антидот іринотекануневідомий.

  Особливості застосування. ЛікуванняЕртиканом проводять в спеціалізованих стаціонарах, які мають обладнання дляінтенсивної терапії, під наглядом досвідченого лікаря-онколога з точнимдотриманням вказаної схеми лікування. У пацієнтів, які одержують Ертикан, потрібенщотижневий контроль за показниками периферичної крові і біохімічнимипоказниками.Слід попередити пацієнта про необхідністьтривалої протидіарейної терапії і вживання великої кількості рідини. Для виявлення негематологічної токсичностінеобхідно проводити регулярне обстеження пацієнта і контролювати функціїпечінки і нирок. Залежно від ступеня токсичності дозу можна зменшувати в ходікожного циклу або з початком нового циклу поступово. Рішення про відстрочкучергового введення препарату має базуватися на клінічній оцінці лікаремдинаміки токсичних проявів.Ризик виникнення діареї підвищується у пацієнтів,які одержували раніше променеву терапію на ділянку черевної порожнини і/аботаза, пацієнтам із загальним станом за шкалою ВОЗ >2, а також пацієнтам, уяких раніше відзначався гіперлейкоцитоз – у цих випадках підвищується ризиквиникнення діареї.Діарея, що виникає як наслідок цитотоксичної дії препарату(відстрочена діарея), зазвичай відзначається не раніше ніж через 24 годинипісля введення Ертикану (у більшості хворих у середньому через 5 днів). Зпоявою першого епізоду рідкого випорожнення необхідне призначення великоїкількості пиття, що містить електроліти, і негайне проведення протидіарейноїтерапії, що включає прийом лопераміду у високих дозах (4 мг на перший прийом знаступним зниженням дози до 2 мг кожні 2 години). Протидіарейну терапіюпродовжують ще протягом не менше 12 годин після останнього епізоду рідкоговипорожнення, але не більше 48 годин, через можливість розвитку парезу тонкогокишечнику. Якщо діарея розцінюється як важка (більше 6 епізодів рідкоговипорожнення протягом доби або виражені тенезми), а також, якщо вона супроводжуєтьсяблюванням і/або пропасницею, пацієнт потребує термінової госпіталізії в палатуінтенсивної терапії для проведення комплексного лікування з застосуваннямантибіотиків широкого спектра дії. При помірній чи слабковираженій діареї(менше 6 епізодів рідкого випорожнення протягом доби і помірні тенезми, що некупіруються протягом перших 48 годин), необхідно почати лікування антибіотикамиширокого спектра дії в умовах стаціонару. При одночасному виникненні діареї івираженої нейтропенії (кількість нейтрофільних гранулоцитів менше 500 клітин в 1 мм3) крім антидіарейної терапії з профілактичноюметою призначають антибіотики широкого спектра дії. Лоперамід не слідпризначати з профілактичною метою, у тому числі пацієнтам, у яких діареявідзначалася під час попередніх введень Ертикану.Пацієнта необхідно заздалегідь попередити проможливість розвитку відстроченої діареї. Пацієнти повинні негайно інформуватилікаря про виникнення діареї. При неадекватному лікуванні діареї може розвитисястан, що загрожує життю хворого, особливо, якщо діарея розвилася на фонінейтропенії. Пацієнтам з фебрильною нейтропенією (температуратіла вище 38 ºС і кількість нейтрофілів не перевищує 1 000 клітин в 1мм3) повинно бути невідкладно почате введення антибіотиків широкого спектрадії в умовах стаціонару.При розвитку гострого холінергічного синдрому,ознаками якого є рання діарея і сукупність таких симптомів, як пітливість,спастичний біль в животі, сльозотеча, міоз і підвищене слиновиділення, привідсутності протипоказань показане призначення 0,25 мг атропіну сульфатупідшкірно. Слід бути обережними при застосуванні препарату упацієнтів із бронхіальною астмою та у пацієнтів похилого віку. У пацієнтів ізвказівками в анамнезі на розвиток гострого холінергічного синдрому, у томучислі і у важкій формі, перед призначенням Ертикану рекомендовано профілактичнепризначення протиблювотних препаратів. Оскільки препарат як допоміжну речовину міститьсорбітол, Ертикан не застосовують у пацієнтів зі спадковою непереносимістюфруктози.Під час лікування Ертиканом і принаймні протягомперших 3 місяців після припинення терапії пацієнти репродуктивного віку повиннізастосовувати надійні заходи контрацепції.Пацієнтів необхідно попередити про можливістьпояви під час лікування Ертиканом запаморочення і зорових розладів, щорозвиваються протягом 24 годин після введення препарату. В період лікуванняЕртиканом пацієнтам рекомендується утриматися від керування автомобілем таіншими механізмами.

  Взаємодія з іншими лікарськими засобами. ОскількиЕртикан має антихолінестеразну активність, можливе збільшення тривалостінейром’язової блокади при одночасному застосуванні з суксаметонієм іантагоністична взаємодія з недеполяризуючими міорелаксантами. Ертикан не слід змішувати з іншимипрепаратами в одному флаконі.

  Умови та термін зберігання. Зберігати в картонній упаковці притемпературі не вище 30 ºС в захищеному від світла інедоступному для дітей місці. Запобігати заморожуванню. Термін придатності – 2 роки.
  а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z