Новосевен (Novoseven)
 • Опис:

  міжнародна назва: ептаког альфа (активований);

  основні фізико-хімічні властивості: ліофілізований порошок білого кольору;

  склад:1 флакон містить 1.2 мг (відповідає 60 КMО) або 2.4 мг (відповідає 120 КMО) або4.8 мг (відповідає 240 КMО) ептакога альфа (активованого);1 КМО (Кіломіжнародна одиниця) відповідає 1000 МО(Міжнародних одиниць);допоміжні речовини: натрію хлорид, кальцію хлориддигідрат, гліцилгліцерин, полісорбат 80, манітол.Після розчинення 1 мл розчину містить 0,6 мгептакога альфа (активованого).Розчинник: вода для ін’єкцій.

  Форма випуску. Порошок для приготування розчину для ін’єкцій.

  Фармакотерапевтична група. Гемостатичні засоби. Фактори згортаннякрові.Код АТС В02В D08.

  Фармакологічні властивості. До складу препарату НовоСевен®входить ептаког альфа (активований) (рекомбінантний VIIa фактор згортання змолекулярною масою ~50000 Дальтон, вироблений методом генної інженерії звикористанням у якості клітин-хазяїна клітин нирок новонароджених хом’ячків(ННХ-клітини).Фармакодинаміка. Механізм дії препарату полягає узв’язуванні фактора VІІа з тканинним фактором. Цей комплекс переводить факториIX і Х в активну форму — ІХа і Ха, що викликає перетворення незначнихкількостей протромбіну в тромбін. Тромбін у місці ушкодження активуєтромбоцити, V і VIII фактори, які викликають перетворення фібриногену у фібрині утворення гемостатичного згустку. Препарат у терапевтичних дозах незалежновід тканинного фактора прямо активує Х фактор безпосередньо на поверхніактивованих тромбоцитів, що знаходяться в зоні ушкодження. Це викликаєперетворення великої кількості протромбіну в тромбін без участі тканинногофактора. Відповідно, фармакодинамічна дія VIIа фактора полягає в локальномузбільшенні утворення Ха фактора, тромбіну і фібрину.Теоретично не можна повністю виключитигенералізовану активацію системи згортання крові у хворих із захворюваннями,які сприяють розвитку дифузного внутрішньосудинного згортання (ДВЗ).Фармакокінетика.Гемофілія А і В з наявністюінгібіторівФармакокінетику препарату НовоСевен досліджували у25 хворих без кровотеч і 5 хворих із кровотечами за допомогою методу утвореннязгустку в присутності VII фактора.Тромбоутворюючу активність фактора VII визначали вплазмі крові, проби якої брали до і протягом 24 год після введення препаратуНовоСевен. Фармакокінетика одноразових доз, що вводяться із розрахунку 17,5, 35і 70 мкг/кг маси тіла, мала лінійний характер. Значення медіани уявного об’ємурозподілу в стаціонарному стані і при елімінації у хворих без кровотечстановили 106 мл/кг і 122 мл/кг, а у хворих із кровотечами — 103 мл/кг і 121мл/кг, відповідно. Значення медіани кліренсу в цих групах становили 31,0мл/(год × кг) і 32,6 мл/(год × кг), відповідно. ЕлімінаціюНовоСевен характеризували середньою тривалістю перебування його в кровотоці ічасом напіввиведення. Значення медіан цих показників у хворих без кровотечстановили, відповідно, 3,44 год і 2,89 год, а у хворих з кровотечами — 2,97 годі 2,30 год.Значення медіани вмісту НовоСевен у плазмі кровіхворих без кровотеч становило 45,6 % дози, що була введена, а у хворих зкровотечами — 43,5 %.Дефіцит фактора VIIФармакокінетика одноразового введення препаратуНовоСевен із розрахунку 15 і 30 мкг/кг маси тіла істотно не відрізнялася зазначеннями таких незалежних від дози показників, як загальний кліренс -70,8-79,1 мл/(год×кг), об’єм розподілу в стаціонарному стані - 280-290мл/кг, середня тривалість перебування у кровотоці - 3,75-3,80 год, часнапіввиведення - 2,82-3,111 год. Середнє значення вмісту в плазмі кровістановило ~20 % дози, що була введена.Тромбастенія ГланцманаФармакокінетику препарату НовоСевен у хворих натромбастенію Гланцмана не досліджували, проте можна припустити, що вона істотноне відрізняється від фармакокінетики при гемофілії А і В.

  Показання для застосування. Лікування кровотеч та їх профілактика прихірургічних втручаннях або інших інвазивних процедурах у таких груп хворих:уроджена гемофілія з рівнем інгібіторів до факторівкоагуляції VIII і IX > 5 BU,уроджена гемофілія з вираженою реакцією на введенняфакторів VIII або IX в анамнезі,набута гемофілія,уроджений дефіцит VII фактора,тромбастенія Гланцмана з антитілами до GP IIb-IIIaі/або HLA і резистентністю до переливання тромбоцитів у минулому або на данийчас.

  Спосіб застосування та дози. Препарат вводять внутрішньовенно.Дозування Дозуваннядля дорослих і дітей однакове.Розчинений препарат містить 30 КМО/мл (0.6 мг/мл).Розчинник - вода для ін’єкцій: 2.2 мл, 4.3 мл і 8,5 мл.Гемофілія А або В знаявністю інгібіторів або набута гемофілія

  Доза НовоСевен слід вводити якнайшвидше після початкукровотечі. Початкову рекомендовану дозу вводять внутрішньовенно (болюсно) ізрозрахунку 90 мкг (4,5 КМО) на кг маси тіла.Після введення початкової дози може виникнутипотреба у повторних введеннях. Тривалість лікування та інтервали між введеннямиваріюють залежно від тяжкості кровотечі, виду інвазивної процедури абооперативного втручання.

  Інтервал між введеннямиСпочатку для досягнення гемостазу препарат повторновводять через 2-3 год. При необхідності продовження лікування після досягненняефективного гемостазу введення повторюють через 4, 6, 8 або 12 год стільки,скільки буде потрібно для лікування.

  Легкі чи помірні кровотечі (у тому числі приамбулаторному лікуванні)В амбулаторних умовах раннє введення препарату ізрозрахунку 90 мкг/кг маси тіла виявляється ефективним при лікуванні слабких абопомірних суглобних, м’язових та підшкірних кровотеч. Для досягнення гемостазувводять від однієї до трьох доз з інтервалом 3-4 год і потім ще одну дозу дляпідтримки гемостазу. Тривалість амбулаторного лікування не повинна перевищувати24 год.

  Тяжкі кровотечіРекомендується вводити початкову дозу із розрахунку90 мкг/кг маси тіла під час транспортування хворого до лікарні, де він звичайнолікується. Величина наступних доз залежить від типу і тяжкості кровотечі.Спочатку препарат вводять кожну другу годину до досягнення поліпшенняклінічного стану хворого. При необхідності продовження лікування інтервал міжвведеннями збільшують до 3 год на 1-2 доби. Після чого на наступний періодлікування інтервал між введеннями послідовно збільшують до 4, 6, 8 або 12 год.Тяжкі кровотечі іноді приходиться лікувати протягом 2-3 тижнів і довше (залежновід клінічного стану хворого).

  Інвазивні процедури / оперативні втручанняПочаткову дозу із розрахунку 90 мкг/кг маси тілавводять безпосередньо перед втручанням. Введення цієї дози повторюють через 2год, а потім протягом перших 24-48 год - через 2-3 год ( залежно від обсягувтручання і клінічного стану хворого). При великих хірургічних втручанняхпрепарат вводять через 2-4 год протягом 6-7 діб. Далі протягом 2-3 тижнівінтервал між введеннями збільшують до 6-8 год. Хворих, які перенесли великіоперативні втручання, лікують 2-3 тижня до загоєння рани.

  Дефіцит VII фактора

  Доза, діапазон доз та інтервали введенняДіапазон доз, що рекомендується для лікуваннякровотеч та їх профілактики у хворих, яким мають проводити оперативне втручанняабо інвазивні процедури, становить 15-30 мкг/кг маси тіла кожні 4-6 год додосягнення гемостазу. Дозу та інтервал введення підбирають індивідуально.Тромбастенія Гланцмана

  Доза, діапазон доз та інтервали введенняДіапазон доз, що рекомендується для лікуваннякровотеч та їх профілактики у хворих, яким мають проводити оперативне втручанняабо інвазивні процедури, становить 90 мкг (від 80 до 120 мкг)/ кг маси тілакожні 2 год (1,5-2,5 год). Для підтримання ефективного гемостазу слід ввести якмінімум 3 дози. Рекомендується робити болюсні ін’єкції, оскільки повільневливання може виявитися неефективним. Для лікування тромбастенії Гланцманахворим, в яких немає резистентності, насамперед слід вводити тромбоцити.Моніторинг лікування —лабораторні тестиПроведення моніторингу не є обов’язковою вимогою,оскільки тяжкість кровотечі і клінічна реакція на введення препарату НовоСевенвизначають необхідність подальшого його введення.Після введення препарату НовоСевен відзначенозменшення значень протромбінового часу і активованого частковоготромбопластинового часу, однак при цьому не було виявлено їх кореляції зклінічною ефективністю препарату.

  РозчиненняпрепаратуПрепарат завжди розчиняють в асептичних умовах.Зігріти НовоСевен (порошок) та розчинник (вода дляін’єкцій) до кімнатної температури (але не вище 37°С), наприклад,тримаючи флакони у руках.Видалити захисні пластикові кришечки з флаконів з порошкомі розчинником, щоб було видно центральні частини гумових пробок. Якщо захиснакришечка відсутня або нещільно закріплена, не використовувати цей флакон.Протерти гумові пробки спиртовими тампонами, дати їмпросохнути перед використанням.Витягти з упаковки голку для змішування тастерильний шприц. Щільно прикріпити голку до шприца. Обережно видалити з голкизахисний ковпачок.Витягти поршень шприца до того ж самого об’єму, щозазначений на флаконі з розчинником, аби повітря зайшло у шприц (мл відповідаютьсм3 на шкалі шприца).Проколоти голкою центр гумової пробки флакона зводою. Вводити повітря у флакон до відчуття явного опору. Після цьогоперевернути флакон дном догори і набрати всю воду в шприц. Для цього кінчикголки слід весь час утримувати у воді.Проколоти голкою центр гумової пробки флакона зпорошком. Підвести голку до стінки флакона й обережно ввести в нього воду.Струмінь води слід спрямовувати на стінку флакона, а не на порошок. Цепопереджає появу піни. Не виймати голку з флакона.Обережно перемішати вміст флакона до повногорозчинення порошку. Флакон не струшувати, щоб уникнути появи піни. Голку зфлакона як і раніше не виймати.Перед використанням розчин препарату НовоСевен слідвізуально перевірити на відсутність завислих часток і забарвлення (він має бутибезбарвним).Одноразовий шприц сумісний з розчином препарату,проте не слід зберігати розчин препарату в пластикових шприцах.Рекомендується вводити препарат НовоСевен відразупісля розчинення.Після розчинення хімічна і фізична стабільністьпрепарату зберігається протягом 24 год при 25°С. З мікробіологічної точки зорупрепарат слід використовувати негайно після розчинення. У противному випадкукористувач несе відповідальність за тривалість і умови зберігання, що зазвичайне повинні перевищувати 24 год при 2°С - 8°С за умови, що розчинення препаратувиконували у контрольованих і затверджених асептичних умовах.

  Введення препаратуУтримуючи флакон дном догори, набрати у шприцін’єкційний розчин. Для цього кінчик голки слід весь час утримувати у розчині.Витягнути голку для змішування з флакона. Надіти нанеї захисний ковпачок і обертальним рухом зняти зі шприца.Витягти з упаковки інфузійну голку і видалитиковпачок. Надіти її на шприц. Видалити захисний ковпачок з голки. Знайтивідповідне місце і повільно (протягом 2-5 хв) ввести розчин препарату НовоСевену вену.Утилізувати шприц і голки.Препарат НовоСевен не можна змішувати з інфузійнимирозчинами та вводити краплинно.Будь-які невикористані препарати та використаніматеріали слід утилізувати відповідно до місцевих вимог.

  Побічна дія. Ґрунтуючись на даних, отриманих після випускупрепарату на ринок, побічні реакції зустрічаються рідко (< 1 на 1000 введеньстандартних доз). Аналіз виникнення побічних реакцій різних систем організму, якібуло зареєстровано після випуску препарату на ринок, включає в себе тяжкі ілегкі побічні реакціїПорушеннязгортальної системи кровіДуже рідко (< 1/10000)Відзначено кілька випадків коагулопатій, таких, якпідвищення рівня D-димерів і коагулопатія споживання. Хворі з підвищенимризиком ДВЗ повинні знаходитися під постійним контролем.Патологія серцяДуже рідко (< 1/10000)Інфаркт міокарда.Порушення з бокушлунково-кишкового трактуДуже рідко (< 1/10000)Зареєстровано кілька випадків нудоти.Загальні порушенняі реакції в місцях введення препаратуРідко (> 1/10000, <1/1000)Повідомляється про випадки відсутності ефекту абослабкому впливі препарату. Слід зазначити, що важливо дотримуватисярекомендацій щодо дозування.Дуже рідко (< 1/10000)Відзначено випадки підвищення температури. У рідкихвипадках відзначаються болі, особливо в місцях ін’єкцій.Змінилабораторних показниківДуже рідко (< 1/10000)Повідомляється про підвищення активностіаланінамінотрансферази, лужної фосфатази, лактатдегідрогенази, а також рівняпротромбіну.Порушеннянервової системиДуже рідко (< 1/10000)Повідомляється про цереброваскулярні порушення, утому числі ішемічний інсульт та минуще порушення мозкового кровообігу.Порушення шкірних покривів і підшкірної клітковини.Можуть виникати шкірні висипи.

  Судинні порушенняДуже рідко (< 1/10000).Зареєстровано випадки тромбозу вен.Відзначено випадки геморагій. Ведення Новосевен невикликає геморагії, проте геморагія, що виникла до введення препарату, можепродовжуватися у разі недостатньої ефективності препарату або застосуваннясубоптимальних доз.Випадки серйозних побічних реакцій, що зареєстрованіпісля випуску препарату на ринок, такі:Випадки тромбозів артерій, таких, як інфаркт, ішеміяміокарда, цереброваскулярні порушення, інфаркти кишечнику. У переважнійбільшості випадків хворі були схильні до них внаслідок захворювання, віку,атеросклерозу або клінічного статусу.Випадки тромбозів вен, таких, як тромбофлебіти,тромбози глибоких вен і пов’язані з ними випадки емболії легеневої артерії. Упереважній більшості випадків хворі були схильні до них внаслідок наявностісупутніх факторів ризику. Хворі з підвищеним ризиком тромбозу вен, зумовленимсупутніми факторами ризику, випадками тромбозу в анамнезі, іммобілізацією впостопераційному періоді, катетеризацією вен, мають знаходитися під постійнимконтролем.Незважаючи на відсутність повідомлень про спонтанніанафілактичні реакції після випуску препарату на ринок, хворі, у яких вминулому відзначали випадки алергії, повинні знаходитися під постійнимконтролем.У хворих на гемофілію А чи В не було виявленоантитіл до VII фактора. В окремих випадках у хворих з дефіцитом VII факторапісля лікування препаратом НовоСевен розвивалися антитіла до цього фактора. Циххворих у минулому лікували людською плазмою і/чи виділеним з неї VII фактором.У двох хворих антитіла в умовах in vitro викликали інгібуючий ефект. У хворих здефіцитом VII фактора слід постійно контролювати наявність антитіл до VIIфактора.В одного хворого з тромбастенією Гланцмана, післялікування препаратом НовоСевен розвився ангіоневротичний набряк.

  Протипоказання. Наявність підвищеної чутливості до активноїречовини, наповнювачів, а також до білків тваринного походження .

  Передозування. При застосуванні препарату НовоСевен не булоописано випадків тромбозу, викликаного передозуванням препарату, навіть привипадковому введенні із розрахунку 800 мкг/кг маси тіла.

  Особливості застосування. При патологічних станах, коли тканиннийфактор експресується більш інтенсивно, ніж у нормі, при введенні препаратуНовоСевен може існувати потенційний ризик розвитку тромбозу або ДВЗ синдрому.Подібна ситуація може виникнути у хворих з вираженим атеросклерозом,краш-синдромом, септицемією або ДВЗ синдромом.Оскільки препарат рекомбінантного фактора коагуляціїVІІа НовоСевен може містити сліди імуноглобулінів G мишей і корів, а такожінших культуральних білків (сироваткові білки хом’ячків і корів), у хворих, якіодержують його, у віддалений термін виникає небезпека розвитку підвищеноїчутливості до цих білків.При тяжких кровотечах цей препарат слід вводити улікувальних установах, які спеціалізуються на лікуванні хворих на гемофілію знаявністю інгібіторів VIII або IX факторів, а за відсутності такої можливості -у тісному співробітництві з лікарем, який є фахівцем з лікування гемофілії.Тривалість лікування в амбулаторних умовах не повинна перевищувати 24 год. Якщоне вдалося зупинити кровотечу, хворого обов’язково госпіталізують. Хворі абоособи, які надавали йому допомогу, мають якнайшвидше інформувати співробітниківлікувальної установи про всі ін’єкції препарату НовоСевен. У хворих з дефіцитомVII фактора перед і після введення препарату НовоСевен слід визначатипротромбіновий час і активність VII фактора коагуляції. Якщо активність VIIафактора не досягає очікуваного рівня або введенням рекомендованих доз невдається зупинити кровотечу, можна припустити утворення антитіл. У цих випадкахнеобхідно визначити їх рівень. Ризик виникнення тромбозу у хворих з дефіцитомVII фактора не з’ясований.Вагітність і годуваннягруддюДані досліджень на тваринах свідчать про відсутністьвпливу внутрішньовенного введення препарату НовоСевен на розвиток плода,запліднюваність і репродуктивну здатність. Поки що невідомо, чи має введенняпрепарату НовоСевен шкідливий вплив на плід або репродуктивну здатність людини.НовоСевен можна вводити вагітним лише у разікрайньої необхідності, коли очікувана користь від застосування препаратуперевищує потенційний вплив для плода.Поки ще не з’ясовано, чи потрапляє НовоСевен угрудне молоко. При введенні препарату жінкам, які годують груддю, сліддотримуватися обережності.Вплив на здатність керувати транспортними засобами імеханізмамиНевідомийНесумісністьНовоСевен не можна змішувати з інфузійними розчинамичи вводити краплинно.

  Взаємодія з іншими лікарськими препаратами. Ризик взаємодії препарату НовоСевен зконцентратами факторів коагуляції невідомий. Слід уникати одночасногозастосування концентратів протромбінового комплексу (активованого чи неактивованого).Введення антифібринолітиків хворим на гемофіліюзменшує крововтрату при хірургічних втручаннях, особливо ортопедичних або уділянках з високою фібринолітичною активністю, наприклад у ротовій порожнині. Протедосвід одночасного введення антифібринолітиків і препарату НовоСевен обмежений.

  Умови і термін зберігання.Зберігати при температурі від 2оС до 8оС.Не заморожувати, щоб не пошкодити флакон зрозчинником.Бажано вводити препарат відразу після розчинення.Зберігати в оригінальній упаковці, щоб запобігти діісвітла.Зберігати у недоступному для дітей місці !Термін придатності препарату: НовоСевен 60 КМО (1,2мг) – 2 роки; НовоСевен 120 КМО (2,4 мг) - 3 роки; НовоСевен 240 КМО (4,8 мг) –3 роки.Не застосовувати препарат після закінчення термінупридатності, що вказаний на упаковці та етикетках флаконів.
  а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z