Онкорил (Oncoril)
 • Опис:

  міжнародна та хімічна назви: gemcitabinum,(2’-дезокси-2’,2’-дифторцитидин моногідрохлорид (β-ізомер));

  основні фізико-хімічні властивості: ліофілізована маса білого кольору;

  склад: 1 флакон містить гемцитабіну 200 мг або 1 000 мг;допоміжні речовини: манітол, натрію ацетат, натрію гідроксид. Форма випуску. Порошокліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій.

  Фармакотерапевтичнагрупа. Антинеопластичнізасоби, структурні аналоги піримідину. Код АТС L01B C05.

  Фармакологічні властивості. Фармакокінетика. Протипухлинний препаратгрупи антиметаболітів. Має клітиннофазову специфічність, діє головним чином наклітини, які знаходяться в S-фазі, але за певних умов може порушувати перехідклітин із фази G1 у фазу S.Гемцитабін (dFdC) метаболізуютьсявнутрішньоклітинно за участі нуклеозидкінази до активних дифосфатних (dFdCDP) ітрифофатних (dFdCDТP) нуклеозидів. Цитотоксична дія гемцитабіну зумовленапригніченням синтезу ДНК активними метаболітами препарату. По-перше,дифосфатний нуклеозид (dFdCDP) інгібує рібонуклеотидредуктазу. Вона єкаталізатором реакції, за якої утворюються дизоксинуклеозидтрифосфати длясинтезу ДНК. Пригнічення активності рибонуклеотидредуктази приводить дозниження вмісту дезоксинуклеозидів, особливо dСTP. По-друге, dFdCTP конкурує зdCTP при побудові ДНК. Пониження внутрішньоклітинної концентрації dСTP робитьможливим включення трифосфатних нуклеозидів в ланцюжок ДНК. ЕпсилонДНК-полімераза не спроможна видалити гемцитабін і відновити синтезуючі спіраліДНК. Після включення внутрішньоклітинних метаболітів гемцитабіну в ДНК досинтезуючої спіралі ДНК приєднується один додатковий нуклеозид, після чоговідбувається повне пригнічення її синтезу і загибель клітини.Фармакодинаміка. Гемцитабін швидковиводиться з плазми крові головним чином шляхом метаболізму з утвореннямнеактивних метаболітів 2’-дезокси-2’,2’-дифторуридину (dFdU). Менше 10 %внутрішньовенно введеної дози виводиться з сечею у вигляді незміненогогемцитабіну. Гемцитабін і метаболіти dFdU становлять 99 % від введеної дозипрепарату і виводяться із сечею. Зв’язування гемцитабіну з білками плазми кровінезначне. Обсяг розподілу значною мірою залежить від статі. Загальний кліренсстановить 40-10 л/г в 1 м2 і приблизно на 30 % нижчий у жінок, чим учоловіків. При дотриманні рекомендованої тривалості інфузіїї періоднапіввиведення становить 32-94 хв.

  Показання для застосування. Рак сечового міхура, як препарат першогоряду при локально прогресуючому метастазуючому недрібноклітинному раку легенів(для монотерапії або у поєднанні з циспластином), рак підшлункової залози(локально прогресуючий або метастазуючий, у тому числі резистентний до фторурацилу),рак молочної залози і яєчників (як монотерапія або у комбінації з іншимизасобами), дрібноклітинний рак легенів і прогресуючий резистентний рак яєчок.

  Спосіб застосування та дози. Для розчинення стерильного порошку Онкорилзастосовують 0,9 % розчин натрію хлориду для ін’єкцій без консервантів.Максимальна концентрація Онкорилу після приготування розчину не повиннаперевищувати 40 мг/мл, в іншому випадку можливо неповне розчинення речовини.Для приготування розчину добавляють не менше 5 мл 0,9 % розчину натрію хлоридудля ін’єкцій у флакон, який містить 1 000 мг порошку Онкорил. Можна вводитибезпосередньо отриманий розчин або додатково розвести 0,9 % розчином натріюхлориду для ін’єкцій. Перед введенням кожної дози препаратувизначають кількість тромбоцитів, лейкоцитів і гранулоцитів у периферичнійкрові, за наявності проявів гематологічної токсичносі дозу коректують:

  Абсолютна кількість гранулоцитів (.106/л)

  Кількість тромбоцитів

  (.106/л)

  % повної дози >1 000 >100 000 100 500-1 000 50 000-100 000 75 <500 <50 000 Препарат не вводять Для встановлення інших проявів токсичностіпроводять періодичні клінічні дослідження і контроль функцій нирок і печінки.Поки прояви токсичності не будуть скоректовані, від застосування препаратупотрібно утриматись. Може виникнути необхідність у зниженні дози з кожнимциклом або протягом якого-небудь одного циклу з урахуванням вираженостітоксичних реакцій у пацієнта.

  Рак сечового міхура.МонотерапіяДорослі: рекомендована доза Онкорилу – 1 250мг/м2 внутрішньовенно протягом 30 хвилинної інфузіїї. Призначають у1, 8-й і 15-й день кожного 28-денного циклу, потім цей 4-тижневий циклповторюють. Зниження дози з кожним циклом або протягом будь-якого одного циклуможе відбуватися залежно від вираженості токсичних проявів у пацієнтів. Комбіноване застосуванняДорослі: у дозі 1 000 мг/м2,внутрішньовенно інфузійно протягом 30 хв у 1, 8-й і 15-й день кожного28-денного циклу у комбінації з цисплатином. Цисплатин призначають у дозі 70мг/м2 в 1-й день після Онкорилу на другий день кожного 28-денногоциклу на фоні гіпергідратації. Потім цей 4-тижневий цикл повторюють. Зниженнядози протягом кожного циклу або протягом будь-якого одного циклу можевідбуватися залежно від вираженості токсичних проявів у пацієнтів.Мієлосупресія більш виражена, якщо цисплатин застосовують у дозі 100 мг/м2.

  Недрібноклітинний рак легенів.МонотерапіяДорослі: у дозі 1 000 мг/м2внутрішньовенно інфузійно протягом 30 хв 1 раз на тиждень протягом 3 тижнів,після чого роблять перерву на 1 тиждень. Цикл повторюють. Необхідність зниженнядози з кожним циклом або протягом будь-якого одного циклу визначають залежнотоксичних проявів у пацієнта. Комбіноване застосуванняДорослі: Онкорил призначають у комбінації зцисплатином, використовується один з двох режимів дозування:при використанні 3-тижневої схеми Онкорил удозі 1 250 мг/м2 вводять шляхом 30-хвилинної внутрішньовенноїінфузії в 1, 8-й день кожного 21-денного циклу. За необхідності дозу коректуютьз урахуванням проявів токсичності.При використанні 4-тижневої схеми Онкорил удозі 1 000 мг/м2 вводять шляхом внутрішньовенної інфузії протягом 30хв у 1, 8-й і 15-й день кожного 28-денного циклу. За необхідності дозукоректують з урахуванням проявів токсичності.

  Рак підшлункової залози.Дорослі: Онкорил у дозі 1 000 мг/м2вводять шляхом внутрішньовенного вливання протягом 30 хв 1 раз на тижденьпротягом 7 тижнів, після чого роблять перерву на один тиждень. Наступні циклискладаються з кожнотижневих ін’єкцій протягом 3 тижнів підряд з перервою кожний4-й тиждень. За необхідності дозу коректують з урахуванням проявів токсичності.Для людей похилого віку доза некоректується.

  Побічна дія. Анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія, транзиторніпідвищення активності трансаміназ, лужної фосфатази і підвищення концентраціїбілірубіну в плазмі крові, нудота, блювання, діарея, нефротоксична дія(протеїнурія, гематурія, описані випадки розвитку ниркової недостатності),гемолітичний уремічний синдром, задишка, висип, шкірний свербіж, алопеція,транзиторний бронхоспазм, анафілактоїдні реакції, нейротоксичність (сонливість,астенії, парестезії), грипоподібний синдром (пропасниця, головний біль, біль успині, озноб, міалгія, астенія, анорексія, кашель, риніт, знедужання,пітливість і порушення сну), периферичні набряки, набряк легенів, артеріальнагіпотензія, описані випадки розвитку інфаркту міокарда, застійної серцевоїнедостатності і аритмій (прямий зв’язок із застосуванням препарату невстановлений).

  Протипоказання. Підвищена чутливість до препарату, комбінованезастосування гемцитабіну із цисплатином у пацієнтів з тяжкою нирковоюнедостатністю. Препарат протипоказаний дітям, вагітним і жінкам, яківигодовують груддю.

  Передозування. Специфічних антидотів не існує. При підозрі напередозування необхідно контролювати стан периферичної крові і за необхідностіпризначати симптоматичне лікування.

  Особливості застосування. Безпека і ефективність у дітей не вивчались.Збільшення тривалості і підвищення частотивведення препарату підвищує токсичність.Препарат з обережністю призначають пацієнтамз нирковою і печінковою недостатністю, при цьому контролюють функціональнийстан нирок та печінки (активність трансаміназ і рівень креатиніну у сироватцікрові). Онкорил є потенційним мутагенним іембріотоксичним агентом: потрібно уникати призначення препарату під часвагітності і в період лактації. За даними лабораторних досліджень, гемцитабінможе спричинювати олігоспермію. Онкорил може спричинювати сонливість, томухворим потрібно утримуватись від керування автотранспортом і від роботи зпотенційно небезпечними механізмами до зникнення сомноленції.

  Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Застосування будь-яких інших лікарськихзасобів не виявляє ніякого впливу на дію Онкорилу.

  Умови та термін зберігання. Зберігати в захищеному від світла,недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати.Розчин використовувати свіжоприготовленим.Термін придатності – 2 роки.
  а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z