Паміредин (Pamiredin)
 • Опис:

  міжнародна та хімічна назви: pamidronic acid;3-аміно-1-гідроксипропіліден-1,1-біфосфонова кислота;

  основні фізико-хімічні властивості: ліофілізований порошок білого або майже білогокольору;

  склад: 1 флакон містить 30 або 90 мг динатрію памідронату;допоміжніречовини: манітол.Форма випуску.Ліофілізований порошок для приготування розчину для внутрішньовеннихінфузій.

  Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на структуру та мінералізацію кісток

  . Біфосфонати.Кислота памідронова. КОД АТС М05В A03.

  Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Памідроновакислота належить до класу біфосфонатів, які є інгібіторами резорбції кістковоїтканини. Терапевтична активністьпамідронату пов’язана з його антиостеокластичною дією. Динатріюпамідронат у терапевтичних концентраціях інгібує резорбцію кісткової тканини,але при цьому не впливає на утворення кісткової тканини та процесимінералізації. Вплив на метаболізм кісткової тканини здійснюється шляхомпрямого антирезорбтивного ефекту біфосфонатів, зв’язаних з кістковою тканиною.Він безпосередньо зв’язується з фосфатом кальцію (гідроксіапатитом) і справляєінгібуючу дію на утворення і розчинення цього мінерального компонента кістковоїтканини. Памідронатпригнічує міграцію попередників остеокластів у кісткову тканину та їхперетворення на остеокласти, які спричинюють резорбцію кісток. Протидієостеолізу, спричиненому злоякісними пухлинами, знижує вираженість гіперкальцієміїу онкологічних хворих і спричинених нею клінічних проявів. У хворих зкістковими метастазами (переважно остеолітичного характеру) злоякісних пухлин імієломною хворобою застосування памідронату запобігає або сповільнює розвитокзмін кістяка та їх наслідків (переломи, компресія спинного мозку,гіперкальціємія, застосування променевої терапії і хірургічних втручань),знижує вираженість болю, спричиненого ураженням кісток. Разом зі стандартноюпротипухлинною терапією памідронат сповільнює розвиток кісткових метастазів,стабілізує існуючі зміни, сприяє розвитку у цих ділянках остеосклерозу.

  Діяпамідронату при гіперкальціємії у онкологічних хворих.Пригіперкальціємії у онкологічних хворих застосування памідронату нормалізує вмісткальцію у плазмі крові через 3 – 7 діб від початку лікування, незалежно відтипу пухлин і наявності метастазів. Вираженість ефекту нормалізації кальціюзалежить від його початкової концентрації у плазмі крові. Застосуванняпамідронату дозволяє полегшувати симптоми гіперкальціємії (анорексію,запаморочення, блювання, порушення розумової діяльності).Головна роль угомеостазі кальцію в організмі належить ниркам. У більшості хворих нагіперкальціємію відмічається зневоднення, тому перед початком лікування необхідновідновити водний баланс. Клінічний досвідзастосування памідронату для лікування онкологічних хворих з повторноюгіперкальціємією обмежений, однак при повторному застосуванні відмічаєтьсяаналогічна реакція як і при першому, за винятком погіршання стану хворого узв’язку з прогресуванням онкологічного захворювання.

  Діяпамідронату при кісткових метастазах і множинній мієломі.Клінічнідослідження у хворих з кістковими метастазами, які супроводжувалися літичноюактивністю, і у хворих на множинну мієлому показали, що застосуванняпамідронату знижувало вираженість гіперкальціємії, частоту патологічнихпереломів, кількість випадків, потребуючих опромінювання кісток з метастазами,запобігало компресії спинного мозку. При цьомузнижувалась вираженість болю. При застосуванні комплексної протипухлинноїтерапії і памідронату були виявлені сповільнення прогресії кістковихметастазів, ознаки стабілізації процесу та склерозу у місцях ураження.

  Діяпамідронату при хворобі Педжета.Застосуванняпамідронату при хворобі Педжета приводило до позитивної відповіді, причомуповторні інфузії були так само ефективні, як і первинні. Позитивна реакціябула і у хворих, які не реагували на етидронат і кальцитонін.Клінічна ібіохімічна ремісія відмічалась при проведені сцинтіграфії кісток, а такожпідтверджувалась зниженням рівня гідроксипроліну у сечі і лужної фосфатази усироватці крові. Позитивний ефект також був при вивчені біоптатів кістковоїтканини. Поліпшення загального стану відмічалось навіть у пацієнтів з тяжкоюформою захворювання. Фармакокінетика.Концентраціяпамідронату у плазмі крові швидко зростає після початку інфузії і також швидкоспадає після закінчення. Період напіввиведення із плазми становить 0,8 години,рівноважний рівень препарату у крові досягається на 2 – 3 години. Привнутрішньовенній інфузії препарату у дозі 60 мг за годину максимум утриманняпамідронату у плазмі крові становить близько 10 нмоль/мл при показнику кліренсу180 мл/хв. Після внутрішньовенної інфузії близько 20-55% памідронової кислоти відотриманої дози виділяється із сечею протягом 72 годин у незміненому вигляді.Причому більша частина памідронату виводиться протягом 24 годин.Остання кількість затримується в організмі на невизначений час, причомукількість тривало затриманого в організмі памідронату не залежить від дози(15-180 мг), а також від швидкості інфузії (1,25-60 мг/г). Накопиченняпамідронату у кістковій тканині не обмежено можливостями його сполучення ізалежить виключно від кумулятивної дози препарату.Виведення памідронату із сечею має двофазний характер. Зв’язокпамідронату з білками сироватки крові відносно невеликий ( близько 54%), однакпри додаванні 95% екзогенного кальцію може зрости до 5 ммоль. Вважаючи, що памідронат вводять 1 раз на місяць, накопичення препаратуочікувати не доводиться.При порушеннях функції печінки та нирок корекція дози не потребуєтьсяза умови дотримування рекомендацій щодо введення препарату.

  Показання для застосування.Метастази злоякісних пухлин у кістки та мієломна хвороба;гіперкальціємія, зумовлена злоякісними пухлинами;хвороба Педжета (деформуючий остеїт). Спосібзастосування та дози.Паміредин призначають для повільного внутрішньовенного введення.Рекомендації щодо дозування різняться у випадках гіперкальціємії призлоякісних пухлинах, літичних кісткових метастазах, множинній мієломі і хворобіПеджета.Препарат заборонено застосовувати у вигляді болюсних ін’єкцій, йогоможна застосовувати тільки шляхом інфузій у соляних розчинах длявнутрішньовенних введень, котрі не містять кальцію (у стерильномуфізіологічному розчині або 5% водному розчині декстрози). Для запобіганнямісцевим реакціям голку треба вводити у відносно велику вену. Концентрація діючої речовини в інфузійному розчині не повиннаперевищувати 90 мг/ 250 мл, а швидкість інфузії - не перевищувати 60 мг/год (1мгхв). Тривалість інфузії - 2 години. Рекомендаціящодо дозування при гіперкальціємії у онкологічних хворих.Рекомендована сумарна доза залежить від кількості кальцію у плазмі кровіі вираженості гіперкальціємії. При цьому треба призначення фізіологічногорозчину для встановлення водного балансу організму. Дозу 90 мг вводять у 500 млінфузійного розчину при швидкості не вище 22,5 мг/г.Рекомендація щодо дозування наведена у таблиці. Вміст кальцію у сироватці крові Сумарна доза Концентрація препарату у розчині Максимальна швидкість інфузії ммоль/л мг% мг мг/мл мг/год До 3,0 До 12,0 15 або 30 15 мг / 125 мл 22,5 мг/год 30 мг / 125 мл 22,5 мг/год 3,0-3.5 12,0-14,0 30 або 60 30 мг / 125 мл 22,5 мг/год 60 мг / 250 мл 22,5 мг/год 3,5-4,0 14,0-16,0 60 або 90 60 мг / 250 мл 22,5 мг/год 90 мг / 500 мл 22,5 мг/год > 4,0 > 16,0 90 90 мг / 500 мл 22,5 мг/год Зниження вмісту кальцію у крові відмічається протягом 24-48 годин післявведення препарату, максимальний рівень зниження досягається через 3-7 діб.Коли рівень кальцію не знижується протягом 2 діб, проводять повторнуінфузію.Рекомендаціящодо дозування при кісткових метастазах і множинній мієломі.При лікуванні переважно літичних кісткових метастазів і множинноїмієломирекомендована одноразова інфузія препарату у дозі 90 мг 1 раз намісяць, а хворим, які отримують хіміотерапію з інтервалом 3 тижня, також можназастосовувати препарат 1 раз на 3 тижні.Рекомендація щодо дозування наведена у таблиці. Патологія Дозування Концентрація препарату у розчині Кісткові метастази 90 мг/2год 1 раз у 3*- 4 тижні 90 мг/250 мл Множинна мієлома 90 мг/4год 1 раз на місяць 90 мг/500 мл *Для хворих, які отримують хіміотерапію, 1 раз у 3 тижні.

  Рекомендація щодо дозування при хворобі Педжета.Рекомендація щодо дозування наведена у таблиці. Схема введення Доза Концентрація препарату у розчині Швидкість введення Схема 1 Сумарна доза 180 мг 30 мг 1 раз на тиждень протягом 6 тижнів 30 мг у 250-500 мл 15 мг/год Схема 2 Сумарна доза 210 мг Один раз у 2 тижні. Початкова доза (1тиждень) 30 мг. Наступні дози (3, 5 і 7-й тиждень) – 60 мг. 30/60 мг у 250-500 мл 15 мг/год Повторний курс Сумарна доза 180 мг 60 мг 1 раз у 2 тижні. Всього 3 інфузії. 60 мг в 500 мл 15 мг/год

  Правило приготування розчину для ін’єкцій .Суху речовину, щознаходиться у флаконі, спочатку треба розчинити у стерильній воді для ін’єкцій(10 мл). Речовина повинна розчинитися повністю, розчин - бути прозорим, без частокабо осаду. Потім отриманий розчин додатково розчинюють 0,9% розчином хлористогонатрію або 5% водним розчином декстрози для внутрішньовенних введень. Розчинможна використовувати протягом 24 годин за умови збереження при кімнатнійтемпературі (15-30° С).

  Побічна дія.Побічні реакції на препарат слабовиражені і є транзиторними. Найбільш часті небажані реакції - безсимптомнагіпокальціємія та пропасниця (підвищення температури тіла на 1 – 2 градуси ),які розвиваються у перші 48 годин після інфузії. Пропасниця звичайно минаєсамостійно і не потребує лікування. Гострі грипоподібні реакції зустрічаються,як правило, при першій інфузії. Небажані реакції, які найчастішезустрічаються: гіпофосфатемія, гіпомагніємія;нездужання, озноб, втома, приплив; біль, почервоніння, припухлість,флебіт у місці ін’єкції; транзиторний біль у кістках,артралгії, міалгії; генералізований біль, тривожність,головний біль; нудота, блювання. Значно рідше: біль у животі, запор, діарея,диспепсія; запаморочення, безсоння,сонливість, парестезії, летаргія, зорові галюцинації; кон’юнктивіт, увеїт, іридоцикліт,склорит; артеріальна гіпертензія,симптоматична гіпотензія, серцева недостатність; анемія, лімфоцитопенія, лейкопенія,тромбоцитопенія;висипання, свербіж, анафілактичніреакції; гіпокаліємія, гіперкаліємія,гіпернатріємія. В окремих випадках: гастрит; гематурія, ниркова недостатність.

  Протипоказання.Підвищеначутливість до памідронової кислоти чи біфосфонатів, або інших компонентів, які входятьдо складу препарату; тяжка ниркова недостатність (кліренс кретиніну <30мл/хв).

  Передозування. При застосуванні підвищеної дози препарату від рекомендованої можливовиникнення транзиторної гіпокальціємії (парестезій, тетанії, артеріальної гіпотензії).У цьому випадку показано внутрішньовенне введення глюконату кальцію. Особливостізастосування. Памірединне можна застосовувати у вигляді болюсних ін’єкцій, струминних внутрішньовеннихінфузій, це може спричинити місцеві запальні реакції. Рекомендовано повільневнутрішньовенне введення у стерильному 0,9% фізіологічному або 5% розчинідекстрози. Для розчину препарату не застосовувати розчини, які містять кальцій.Не слід застосовувати разом з памідроновою кислотою інші біфосфонати.Передпочатком лікування Паміредином необхідно адекватне відновлення водного балансу.Рекомендованоперіодично перевіряти показники лабораторних і клінічних досліджень, якісвідчать про становище функції нирок, особливо при неодноразових курсах інфузійпротягом довгого часу та при захворюванні нирок в анамнезі. При порушенніфункції нирок (кліренс креатиніну 30-90 мг/хв) препарат вводять із швидкістю небільше 20 мг/год (90 мг за 4 год).Необхідноконтролювати водний баланс організму ( кількість сечі, масу тіла), баланселектролітів, вміст кальцію і фосфатів.Занаявності анемії, лейкопенії, тромбоцитопенії регулярно проводити гематологічнідослідження.Привведенні розчину хлористого натрію, котрий використовують для приготуванняінфузійного розчину препарату, можлива поява або посилення ознак серцевоїнедостатності у схильних до цього пацієнтів. Тривалістьлікувального ефекту може бути різною; при рецидивах гіперкальціємії проводятьповторне лікування. Клінічний досвід свідчить, що препаратможе стати менш ефективним при збільшені кількості курсів лікування.Нерекомендується застосовувати препарат для лікування дітей, вагітних і жінок,які годують груддю.Призастосуванні Паміредину можливо виникнення запаморочення та сонливості. Під частерапії слід уникати потенційно небезпечних видів діяльності, які пов’язані зпідвищенню увагою та потребують швидких реакцій, зокрема не керуватитранспортними засобами і працювати з машинами та механізмами.

  Взаємодія з іншими лікарськими засобами. При застосуванні памідронату з іншими протипухлинними препаратамивзаємодії відмічено не було.При сумісному використанні кальцитоніну та памідронату ефектилікарських засобів сумуються і рівень кальцію у сироватці крові при гіперкальцієміїзнижується швидше.Не слід призначати препарат разом з іншими біфосфонатами, а такожвикористовувати для приготування розчину препарати, які містять кальцій.

  Умови та термін зберігання.Зберігати у недоступному для дітеймісці при температурі 15–30°С.Термін придатності – 3 роки.Не застосовувати після закінчення терміну придатності.
  а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z