Панімунбіорал (Panimun bioral)
 • Опис:

  міжнародна назва: циклоспорин;

  основні фізико-хімічні властивості:прозорийрозчин світло-жовтого кольору;

  склад: 1 мл розчину містить 100 мгциклоспорину;допоміжні речовини: пропіленгліколь, оліїрицинової гідрогенізованої поліоксил- 40, олії кукурудзяної моно-,дитригліцерид, токоферолу ацетат.

  Форма випуску. Розчин для пероральногозастосування.

  Фармакотерапевтична група. Селективні імуносупресивнізасоби. Код АТС L04A A01.

  Фармакологічні властивості.Імунодепресивнийпрепарат. Блокує швидку активацію Т-лімфоцитів та інгібує синтез цитокінів(особливо інтерлейкіну-2), активацію генів на рівні транскрипції. Циклоспорин ворганізмі людини зв’язується з внутрішньоклітинним білком циклофіліном тастворює комплекс, який, в свою чергу, зв’язується із внутрішньоклітинноюфосфатазою – кальцінейрином та пригнічує її активність. Внаслідок цьогопорушується активація цитоплазматичної субодиниці ядерного фактора активованихТ-лімфоцитів (ЯФАТ). Неактивована клітинна складова ЯФАТ не може проникнути уядро, наслідком чого є блокування дозрівання ЯФАТ і транскрипції генаінтерлейкіну-2.Циклоспоринсправляє значний імунодепресивний ефект на лімфоцити. Він пригнічує реакції,опосередковані цими клітинами, серед них імунітет відносно алотрансплантату,гіперчутливість сповільненого типу, реакцію між реципієнтом і трансплантатом, атакож утворення Т-залежних антитіл. Ця дія налімфоцити специфічна та оборотна. Препарат не має негативного впливу накровотворення і на функцію фагоцитів. При лікуванні циклоспорином хворі меншсхильні до інфекцій, ніж ті, які одержували інші імуносупресивні препарати.Циклоспорни сприяє тривалій життєздатності трансплантованої тканини.

  Фармакокінетика.Після застосування препарату внутрішньо максимальнаконцентрація в крові досягається через 1-4 год. Біодоступність циклоспоринудорівнює 30%. Циклоспорин розподіляється, головним чином, позасудинно. До 90%препарату зв’язується з білками та ліпопротеїнами плазми. Циклоспоринметаболізується у печінці, а також позапечінковими ферментними системами заучастю реакцій мікросомального окислення та реакцій кон’югації з глюкуроновоюта сірчаною кислотами. Виведення препарату з організму відбувається, головнимчином, з жовчю. Потрапляє у грудне молоко. Показання для застосування.Профілактика талікування відторгнення трансплантатів різних органів і кісткового мозку, атакож реакцій «трансплантат проти хазяїна»;ревматоїдний артрит активного перебігу (як правило,при резистентності до попередньої терапії базовими протиревматичними засобами);ендогенні увеїти, після виключення інфекційноїетіології (панувеїти, задні увеїти, тяжкі форми інтермедіальних увеїтів, увеїтив межах системних захворювань, наприклад, при хворобі Бехчета, ювенільномуревматоїдному артриті, синдромі Фогт-Коянагі-Гаради, симптоматичній офтальмії)у разі, коли лікування кортикостероїдами було неефективним;нефротичний синдром, залежний від глюкокортикоїдів ірезистентний до них, обумовлений патологією судинного клубочка (нефропатія змінімальними змінами, вогнищевий та сегментарний гломерулосклероз, мембранознийгломерулонефрит);активні форми системного червоного вовчаку,поліміозиту з ураженням вісцеральних органів, у разі резистентності до терапіїглюкокортикоїдами, цитостатиками або за наявності побічної дії останніх;атопічний дерматит у випадках резистентності допопереднього лікування;псоріаз, як правило, у разі резистентності допопереднього лікування.Спосіб застосування та дози.Препарат застосовують внутрішньо. Вибір початкової дозиі корекцію режиму дозування протягом лікування проводять з врахуваннямконцентрації циклоспорину в крові. Препарат слід приймати регулярно зінтервалом 12 години перед, під час або після їжі. За одну годину до прийому Панімун Біоралу нерекомендується пити грейпфрутовий сік.При трансплантації органів Панімун Біоралпризначають не пізніше, як за 12 год. Дозу 10-15 мг/кг/добу розподіляють на двірівні частини і приймають з інтервалом у 12 год. Таку добову дозу слід застосовуватипротягом 1-2 тижнів після операції, після чого дозу поступово знижують, залежновід рівня циклоспорину в крові, до підтримуючої у межах від 2 до 6 мг/кг/добу,розподіляючи її на 2 прийоми. У разі застосування препарату разом з іншимиімунодепресивними препаратами, можливе його призначення на початку лікування вменших дозах (3-6 мг/кг/добу). За 1 добу перед трансплантацією кісткового мозку препаратзастосовують у дозі 12,5-15 мг/кг/добу. Далі підтримуюча терапія повиннапроводитись протягом не менше 3 міс. (бажано 6 міс.). Після цього дозупоступово знижують до повного закінчення лікування (бажано не більше 1 рокупісля проведення трансплантації). Добову дозу препарату слід розподілити на дваприйоми з інтервалом у 12 год. На початку лікування ревматоїдного артриту,системного червоного вовчаку, поліміозиту препарат застосовують у дозі 3,5мг/кг/добу, розподіленої на 2 прийоми з інтервалом у 12 год. У разінезадовільного ефекту дозу поступово підвищують максимально до 5 мг/кг/добу.Підтримуюча доза підбирається індивідуально, залежно від перебігу хвороби.Панімун Біорал можна призначати разом з низькими дозами глюкокортикоїдів та/абоз нестероїдними протизапальними засобами (НПЗС). Для досягнення необхідногоефекту Панімун Біоралу, тривалість лікування може становити 12 тижнів.З метою досягнення ремісії при лікуванні ендогенногоувеїту препарат застосовують у дозі 5 мг/кг/добу, розподіленої на 2 прийомиз інтервалом у 12 год. Після досягнення терапевтичного ефекту дозуможна знижувати до 0,5 – 1 мг/кг/добу. У тих випадках, коли спостерігаєтьсяпогіршення клінічного стану хворих, можливе продовження терапії з поступовимзменшенням дози за 4-тижневий інтервал до дози 2,5 мг/кг/добу. У тих випадках,коли після зниження дози спостерігається підвищення активності запальнихпроцесів, дозу необхідно підвищити до рівня, на якому протизапальна терапіябула достатньою. Панімун Біорал можливо приймати разом з глюкокортикостероїдамиу тих випадках, коли монотерапія останніми була неефективною. Якщо протягом 3міс терапії препаратом Панімун Біорал не було досягнуто бажаного ефекту, слідперейти на інше лікування. У разі нормальної функції нирок з метою досягненняремісії при лікуванні нефротичного синдрому препарат застосовують у дозі5 мг/кг/добу з поступовим зниженням до мінімальної ефективної кількості. Занаявності порушень функції нирок (рівень креатиніну у сироватці понад 140ммоль/л) початкова доза не повинна перевищувати 2,5 мг/кг/добу. Далі дози слідкоригувати залежно від ефекту (протеїнурія) і рівня креатиніну у сироватці, аледоза у дорослих пацієнтів не повинна бути вищою за 5 мг/кг/добу. Панімун Біоралможливо застосовувати разом із низькими дозами глюкокортикоїдів у разірезистентності до монотерапії останніх. За відсутності задовільного ефекту відлікування протягом 3 міс, препарат відміняють.З метою досягнення ремісії при лікуванні псоріазупрепарат застосовують у початковій дозі 2,5 мг/кг/добу, розподіленої на 2прийоми з інтервалом 12 год. У разі недостатньої ефективності через 1 місяць відпочатку лікування можна підвищити добову дози до 5 мг/кг. Лікування препаратомслід припинити, якщо не спостерігалося задовільного ефекту протягом 6-тижневогокурсу терапії у дозі 5 мг/кг/добу. У пацієнтів, стан яких потребуєшвидкого досягнення ефекту, початкова добова доза може становити 5 мг/кг.Панімун Біорал можна застосовувати

  у дітей, старших 1 року, утих же дозах, що й у дорослих.

  Пацієнтам похилого віку Панімун Біорал слід призначатиобережно і контролювати рівень креатиніну у сироватці та рівень циклоспорину вкрові, беручи до уваги можливе зниження функції нирок.

  Пацієнтам, якіперебувають на гемодіалізі, корекція дози Панімун Біоралу не потрібна.Побічна дія.З боку системи травлення: відчуття тяжкості ушлунку, втрата апетиту, нудота, блювання, діарея, порушення функції печінки.З боку серцево-судинної системи: відчуття жару у кінцівках,іноді – підвищення артеріального тиску.З боку ЦНС: іноді – головний біль.З боку сечовидільної системи: зниження функції нирок.З боку системи кровотворення: іноді – анемія.Алергічні реакції: іноді – шкірний висип.З боку водно-електролітногобалансу:зміни електролітного складу, перебіг яких відбувається безсимптомно.Інші: гіпертрихоз, набряк ясен; можливапоява болю у суглобах внаслідок підвищення концентрації сечової кислоти.Протипоказання.Підвищена чутливість до компонентів препарату;порушення функції нирок;порушення функції печінки;артеріальна гіпертензія, що не контролюється;інфекційні захворювання у гострій фазі (особливо викликанівірусом Varicella zoster) у зв’язку із ризиком генералізації інфекції;злоякісні новоутворення (але при псоріазі можливезастосування Панімун Біоралу при злоякісних новоутвореннях шкіри).Передозування.Дані про передозування препарату Панімун Біоралобмежені. За необхідності слід проводити симптоматичну терапію. Препарат, що невсмоктався, можна видалити промиванням шлунка. Застосування гемодіалізу чигемоперфузії неефективне.

  Особливості застосування. Необхідний постійний контрольза рівнем циклоспорину в крові протягом усього курсу терапії препаратом ПанімунБіорал. Визначення концентрації циклоспорину в крові здійснюється за допомогоюрадіоімунологічного методу із застосуванням моноклональних антитіл,безпосередньо перед прийомом чергової дози. У пацієнтів після трансплантаціїорганів концентрація циклоспорину в крові як у разі монотерапії, так і прикомбінуванні Панімун Біоралу з преднізолоном, повинна становити 500 - 800нг/мл. Рівні циклоспорину слід встановлювати 2 рази на тиждень протягом перших 2 тижнів після проведення трансплантації, один разна тиждень від 3 до 6 тижні, а у разі амбулаторного лікування – один раз у 2-3міс. Контроль за станом пацієнта при підборі дози проводять через 2 доби.У пацієнтів після трансплантації органів, дозуПанімун Біоралу регулюють залежно від рівня концентрації циклоспорину в крові.При появі ознак нефротоксичності слід підвищити дозу імунодепресивнихпрепаратів для зниження рівня циклоспорину при додержанні загального рівня імуносупресії.При порушенні функції печінки слід застосовувати менші дози Панімун Біоралу.При аутоімунних захворюваннях верхню межу дозування регулюють залежно від рівнякреатиніну у сироватці. У разі підвищення рівня креатиніну у сироватці більше,як на 30% порівняно з вихідними величинами, дозу препарату Панімун Біорал слідзнизити. Якщо зменшення дози циклоспорину не призвело до зниження рівнякреатиніну у сироватці крові, лікування препаратом Панімун Біорал слідприпинити.При підвищенні артеріального тиску на фонітерапії Панімун Біоралом необхідно негайно розпочати антигіпертензивнелікування, причому перевагу у виборі слід надавати тим препаратам, якіфармакокінетично не мають небажаного впливу на Панімун Біорал. У тих випадках,коли антигіпертензивна терапія не призводить до зниження артеріального тиску,слід знизити дозу Панімун Біоралу.Під час лікування Панімун Біоралом можливевиникнення гіперкаліємії або її посилення. Тому необхідно контролювати показникрівня калію у сироватці крові у хворих із значними порушеннями функції нирок.Панімун Біорал може спричинити незначне оборотне підвищення рівня ліпідів укрові. Тому рекомендується визначати рівень ліпідів до початку лікування ічерез 1 міс терапії Панімун Біоралом. У разі наявності гіперліпідемії можливезниження дози Панімун Біоралу або корекція вмісту жиру в їжі.Їжа з високим вмістом жиру може спричинитиіндукцію ліпази печінки, що призводить до підвищення концентрації циклоспоринув крові. З метою запобігання зміни біодоступності препарату протягом всьогокурсу терапії рекомендується приймання їжі з приблизно однаковим вмістом жиру.У пацієнтів з глюкокортикозалежною нефропатієювідбуваються зміни структури нирок, навіть при нормальних рівнях креатиніну усироватці; тому пацієнтам, які перебували на лікуванні препаратом ПанімунБіорал протягом 1 року і більше, доцільно проводити біопсію нирок.У разі виникнення лімфопроліферативнихзахворювань лікування препаратом Панімун Біорал слід негайно припинити.Пацієнтам, які знаходяться на лікуванні препаратомПанімун Біорал, не рекомендується проведення вакцинації живими ослабленимивакцинами через ризик підвищення реплікації вірусу.При появі слабкості та болю у м’язах на фонітерапії Панімун Біоралом слід провести дослідження рівню креатинфосфокінази(через можливий ризик розвитку рабдоміолізу і гострої печінковоїнедостатності). З врахуванням того, що ніфедипін сприяєушкодженню ясен, його не слід застосовувати одночасно з Панімун Біоралом упацієнтів із захворюваннями ясен, які виникли на фоні лікування ПанімунБіоралом.У пацієнтів з псоріазом у разі появи нетиповихдля цієї хвороби шкірних симптомів слід провести біопсію шкіри. Хворим, у яких були виявлені злоякісні змінишкіри або їх симптоми, застосування препарату Панімун Біорал можливе лише післявідповідної терапії вищезазначеної патології, а також у разі відсутностіякого-небудь альтернативного лікування. У зв’язку з можливим ризиком появи злоякіснихсимптомів з боку шкіри пацієнтам не рекомендується перебувати під сонцем абоприймати ультрафіолетові ванни протягом всього курсу терапії препаратом ПанімунБіорал. Пацієнти, які приймають препарат ПанімунБіорал, повинні додержуватися суворого дієтичного режиму з низьким вмістомкалію в їжі і не повинні приймати препарати, які підвищують рівень калію вкрові, а також калієвмісні препарати. Флавонові речовини, які є у сокугрейпфрута, впливають на цитохром Р4503А . Тому не рекомендуєтьсяпити грейпфрутовий сік в інтервалі за 1 годину до прийому препарату ПанімунБіорал. Прийом великої кількості алкогольних напоїв може підвищити рівеньциклоспорину у хворих після трансплантації нирки.Після припинення прийому Панімун Біоралу інодіспостерігаються реакції “трансплантат – проти господаря”, у таких випадкахрекомендується продовжити лікування препаратом, після чого, зазвичай,досягається задовільний ефект.Контроль лабораторнихпоказників.При тривалому лікуванні препаратом Панімун Біорал слід постійно контролюватипоказники функції нирок (рівні креатиніну, сечовини й сечової кислоти у сироватцікрові), печінки, рівень артеріального тиску і калію у сироватці.Вагітність та лактація. Застосування препарату підчас вагітності та лактації можливе лише в тому випадку, коли потенційна користьдля матері перевищує можливий ризик для плода. Циклоспорин здатний приникатичерез плацентарний бар’єр і виділятися із грудним молоком. Тому за необхідностізастосування препарату під час лактації годування груддю слід припинити. Досьогоднішнього часу нема повідомлень про ембріотоксичну та тератогенну дію циклоспорину.Взаємодіяз іншими лікарськими засобами.При одночасномузастосуванні Панімун Біоралу з інгібіторами АПФ, противірусними препаратами,антибіотиками групи аміноглікозидів, цефалоспоринів, амфотерицином В,триметопримом, ко-тримоксазолом, ципрофлоксацином, мелфаном, нестероїднимипротизапальними засобами підвищується нефротоксичність Панімун Біоралу. ПанімунБіорал при одночасному застосуванні підвищує ефект хінідину та його похідних,теофіліну та його похідних, вальпроату натрію та його похідних.Пероральніконтрацептиви, протигрибкові препарати (флуконазол, ітраконазол, кетоконазол),метронідазол, макроліди (еритроміцин, кларитроміцин), пристинаміцин, блокаторикальцієвих каналів, блокатори гістамінових Н2-рецепторів, а такождоксициклін, пропафенон здатні підвищувати концентрацію циклоспорину в крові зарахунок інгібування ферментів, які беруть участь у метаболізмі та екскреціїциклоспорину (цитохром Р4503А). Протиепілептичніпрепарати (фенітоїн, карбамазепін), барбітурати, бензодіазепіни, бутирофенон тайого похідні, аміноглютетимід, естрогени та комбіновані естроген-гестагенніпрепарати, фенотіазин та його похідні, рифампіцин, ізоніазид, метамізол, атакож сульфаміди, триметоприм здатні знижувати концентрацію циклоспорину вкрові за рахунок індукції ферментів, які беруть участь у метаболізмі таекскреції циклоспорину (цитохром Р4503А).Приодночасному застосуванні з ловастатином, колхіцином підвищується ризик розвиткуміопатії.При комбінованійтерапії Панімун Біоралу з іміпенемом та циластином можливе підвищенняконцентрації циклоспорину, що може стати причиною виникнення ознакнейротоксичності (тремтіння, підвищена збудливість).Приодночасному застосуванні Панімун Біоралу із іншими імунодепресивнимипрепаратами підвищується ризик виникнення інфекцій та лімфопроліферативнихзахворювань.

  Умови та термін зберігання. Зберігати при температурідо 350С, у захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Запобігатизаморожуванню.Термінзберігання - 2 роки.
  а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z