Сорбілакт (Sorvilastum)
 • Опис:

  основні фізико-хімічні властивості:прозора, безбарвна рiдинабез запаху, солодкувата на смак; теоретична осмолярнiсть 1670 мОсм/л; рН 6,0 -7,6; іонний склад: 1 мл препарату містить Nа+ - 6,395 мг, Са++- 0,036 мг, К+- 0,157 мг, Мg++0,051 мг, Сl¯- 3,995мг, СН3СН(ОН)СОО - 15,635 мг;

  склад: 100 мл розчину містять сорбітолу 20 г, натріюлактату 1,9 г, натрію хлориду 0,6 г, кальцію хлориду 0,01 г, калію хлориду 0,03г, магнію хлориду 0,02 г;допоміжні речовини: вода для ин’єкцій.

  Формавипуску. Розчин дляiнфузiй.

  Фармакотерапевтична група. Розчини для внутрішньовенного введення.Електроліти у комбінації з іншими препаратами. Код АТС В05Х А31.

  Фармакологічні властивості.Фармакодинаміка. Препарат маєпротишокову, енергетичну, дезiнтоксикацiйну, залужнюючу, діуретичну істимулюючу перистальтику кишечнику дiю.Основними фармакологiчноактивними речовинами препарату є сорбiтол (у гіпертонічній концентрації) iнатрiю лактат (в ізотонічній концентрації). У печiнцi сорбiтол спочаткуперетворюється на фруктозу, яка у подальшому перетворюється на глюкозу, а потiмна глiкоген. Частина сорбiтолу використовується для термiнових енергетичнихпотреб, iнша частина вiдкладається як запас у виглядi глiкогену. Гiпертонiчнийрозчин сорбiтолу має великий осмотичний тиск i виражену здатнiсть посилюватидiурез.На вiдмiну вiд розчину бiкарбонату, корекцiяметаболiчного ацидозу за допомогою натрiю лактату проходить повiльнiше у мiрувключення його в обмiн речовин, не виникає рiзких коливань рН. Дiя натрiюлактату виявляється через 20-30 хв пiсля введення.Натрію хлорид – плазмозамінний засіб, чинитьдезінтоксикаційну, регідратуючу дію. Поповнює дефіцит іонів натрію і хлору прирізних патологічних станах.Кальцію хлорид поповнює дефіцит іонів кальцію. Іоникальцію необхідні для здійснення процесу передачі нервових імпульсів,скорочення скелетних і гладких м’язів, діяльності міокарда, формуваннякісткової тканини, згортання крові. Знижує проникність клітин і судинноїстінки, запобігає розвитку запальних реакцій, підвищує стійкість організму доінфекцій і може значно посилювати фагоцитоз.Калію хлорид відновлює водно-електролітний баланс.Чинить негативну хроно- і батмотропну дію, у високих дозах – негативну іно-,дромотропну та помірну діуретичну дію. Бере участь у процесі проведеннянервових імпульсів. Підвищує вміст ацетилхоліну і викликає збудженнясимпатичного відділу вегетативної нервової системи. Поліпшує скороченняскелетних м’язів при м’язовій дистрофії, міастенії.Фармакокінетика.Сорбiтол швидко включається в загальний метаболiзм, 80-90% якогоутилiзується в печiнцi i накопичується у виглядi глiкогену, 5% вiдкладається втканинах мозку, серцевому м’язi i скелетнiй мускулатурi, 6-12% видiляється iзсечею. При введеннi в судинне русло iз натрiю лактату вивiльняється натрiй, СО2i Н2О, якi утворюють бiкарбонат натрiю, що призводить до збiльшеннялужного резерву кровi. Активною вважається тiльки половина введеного натрiюлактату (iзомер L), а друга половина (iзомер D) не метаболiзується iвидiляється iз сечею.Натріюхлорид швидко виводиться із судинного русла, лише тимчасово збільшуючи об’ємциркулюючої крові. Посилює діурез.

  Показання для застосування. Сорбiлакт застосовують для зменшенняiнтоксикацiї, поліпшення мiкроциркуляцiї, корекцiї кислотно-лужного стану,поліпшення гемодинамiки при травматичному, операцiйному, гемолiтичному таопiковому шоці; перитоніті і непрохідності кишечнику (в перед- тапісляопераційний період); гострій нирковій недостатності різної етіології;тиреотоксикозах, сепсисах; різних захворюваннях печінки (гепатитах,холециститах, гострих та напівгострих дистрофіях печінки, печінковій комі);пiдвищеному внутрiшньочерепному тиску у разі набряку головного мозку.

  Спосіб застосування та дози. Сорбiлакт вводять дорослим внутрiшньовенноструминно або краплинно (60-80 крапель за хвилину):- при травматичному, опiковому,пiсляоперацiйному i гемолiтичному шоці - по 200-400 мл i 600 мл (3-10 мл/кгмаси тiла), одноразово, спочатку струминно, потiм крапельним методом;- при захворюваннях печінки - удозi 200 мл (3,5 мл/кг маси тiла) краплинно одноразово i повторно, щоденно абочерез день;- при гострiй нирковiйнедостатностi - в разовій дозi 200-400 мл (2,5-6,5 мл/кг маси тiла) краплинноабо струминно (повторно через 8-12 год);для профiлактикипiсляоперацiйного парезу кишечнику 150-300 мл (2,5-5,0 мл/кг маси тiла) наодноразове введення, краплинно; можливi повторнi iнфузiї препарату через кожнi12 год протягом перших 2-3 дiб пiсля оперативного втручання;для лiкування пiсляоперацiйнихпарезiв - у дозi 200-400 мл (3,5-6,5 мл/кг маси тiла) краплинно, через кожнi 8год до нормалiзацiї моторики кишечнику;- при набряку мозку - спочаткуструминно, а потiм краплинно (60-80 крапель за хвилину) в дозi 5-10 мл/кг маситiла.При значнiй дегiдратацiї внутрiшньовеннiiнфузiї Сорбiлакту необхiдно проводити тiльки краплинно (не бiльше 200 млрозчину на добу).Дітям до 6 років рекомендуєтьсявведення препарату в дозі із розрахунку 10 мл/кг маси тіла, від 6 до 12 років -у дозі, яка становить половину дози для дорослих. Для дітей старше 12 роківдоза препарату така сама, як і для дорослих.

  Побічна дія. Можуть виникнути явища алкалозу абодегідратації (внаслідок гіперосмолярності розчину), алергічні реакції (висипина шкірі, свербіж).

  Протипоказання. Індивідуальна чутливість до компонентівпрепарату. Сорбiлакт не застосовують при алкалозi, а також у випадках, колипротипоказано вливання великих об’ємів рiдини (крововилив у мозок,тромбоемболiя, серцево-судинна декомпенсацiя, артеріальна гіпертензія ІІІст.)..

  Передозування.Виникають явища алкалозу,які швидко зникають самостійно за умови негайного припинення введенняпрепарату. При виникненні дегідратації – симптоматична терапія.

  Особливості застосування. Препарат застосовують пiд контролемпоказникiв кислотно-лужного стану та електролітів крові, а такожфункцiонального стану печiнки. З обережністю вводять хворим на калькульознийхолецистит. Препарат застосовують з урахуванням осмолярностi кровi та сечi, атакож кислотно-лужного стану. Введення Сорбiлакту хворим на цукровий дiабетнеобхiдно здiйснювати пiд контролем вмiсту цукру в кровi.

  Взаємодіяз іншими лікарськими засобами. Сорбiлакт не можна змiшувати з фосфат- і карбонатвмiсними розчинами. Незастосовують як розчинник-носій для інших лікарських засобів.

  Умови татермін зберігання.Зберiгати в недоступному для дітей, сухому, захищеному вiд свiтла мiсцi, притемпературi вiд 2 до 25°С. Термiн придатності - 2 роки.
  а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z