Тієнам (Tienam)
 • Опис:

  основні фізико-хімічні властивості: порошок від білого до світло-жовтогокольору;

  склад: 1 флакон містить іміпенему 500 мг і циластатиннатрію 500 мг;допоміжні речовини: бікарбонат натрію.

  Форма випуску. Порошок для приготування розчину длявнутрішньовенних інфузій.

  Фармакотерапевтична група. Антибактеріальні засоби для системногозастосування. Іміпенем та інгібітор ферменту. Код АТС J01DH51.ТІЄНАМ® складається з двох компонентів:1) іміпенему, першого представника нового класу b-лактамнихантибіотиків–тієнаміцинів і 2) циластатину натрію, особливого інгібітораферменту, що блокує метаболізм іміпенему в нирках та істотно підвищуєконцентрацію незмінного іміпенему в сечовидільних шляхах. Вагове співвідношенняіміпенему й циластатину натрію в ТІЄНАМ® становить 1:1.Клас тієнаміцинових антибіотиків, до якого належитьіміпенем, характеризується ширшим спектром потужної бактерицидної дії, ніж той,що забезпечується будь-яким із вивчених антибіотиків.

  Фармакологічні властивості.ТІЄНАМ® є потужним інгібітором синтезуклітинної стінки бактерії і має бактерицидну дію щодо широкого спектрагрампозитивних і грамнегативних, аеробних і анаеробних патогеннихмікроорганізмів.ТІЄНАМ® разом з новітніми цефалоспоринамита пеніцилінами має широкий спектр дії проти грамнегативних видів, але йоговизначною рисою є висока активність проти грампозитивних видів, якою ранішевідзначалися лише b-лактамні антибіотики вузького спектра. Спектр активностіТІЄНАМ®у охоплює Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,Enterococcus faecalis та Bacteroides fragilis, різноманітну за складом іпроблемну в клінічному плані групу збудників, стійких, як правило, до іншихантибіотиків.ТІЄНАМ® стійкий до руйнуванняb-лактамазами бактерій, завдяки чому він ефективний проти великої кількостімікроорганізмів, таких як Pseudomonas aeruginosa, види Serratia та Enterobacter,які є від природи стійкими до більшості b-лактамних антибіотиків.Антибактеріальний спектр ТІЄНАМ®у ширший,ніж будь-якого іншого з уже відомих антибіотиків, і охоплює, по суті, усіклінічно важливі патогенні мікроорганізми. До мікроорганізмів, проти якихТІЄНАМ® є звичайно ефективним in vitro, належать:Грамнегативні аеробні бактерії:Види AchromobacterВиди Acinetobacter (раніше Mima-Herellea)Aeromonas hydrophilaВиди AlcaligenesBordetella bronchicanisBordetella bronchisepticaBordetella pertussisBrucella melitensisВиди CampylobacterВиди CapnocytophagaВиди CitrobacterCitrobacter diversusCitrobacter freundiiEikenella corrodensВиди EnterobacterEnterobacter aerogenesEnterobacter agglomeransEnterobacter cloacaeEscherichia coliGardnerella vaginalisHaemophilus ducreyiHaemophilus influenzae (включаючиb-лактамазо-продукуючіштами)Haemophilus parainfluenzaeHafnia alveiВиди KlebsiellaKlebsiella oxytocaKlebsiella ozaenaeKlebsiella pneumoniaeВиди MoraxellaMorganella morganii (раніше Proteus morganii)Neisseria gonorrhoeae (включаючипеніциліназо-продукуючі штами)Neisseria meningitidisВиди PasteurellaPasteurella multocidaPlesiomonas shigelloidesВиди ProteusProteus mirabilisProteus vulgarisВиди ProvidenciaProvidencia alcalifaciensProvidencia rettgeri (раніше Proteus rettgeri)Providencia stuartiiВиди Pseudomonas*Pseudomonas aeruginosaPseudomonas fluorescensPseudomonas pseudomalleiPseudomonas putidaPseudomonas stutzeriВиди SalmonellaSalmonella typhiВиди SerratiaSerratia proteamaculans (раніше Serratialiquefaciens)Serratia marcescensВиди ShigellaВиди Yersinia (раніше Pasteurella)Yersinia enterocoliticaYersinia pseudotuberculosis* Xanthomas maltophilia (раніше Pseudomonasmaltophilia) та штами Pseudomonas cepacia в цілому є нечутливими до ТІЄНАМ®у.Грампозитивні аеробні бактерії:Види BacillusEnterococcus faecalisErysipelothrix rhusiopathiaeListeria monocytogenesВиди NocardiaВиди PediococcusStaphylococcus aureus (включаючипеніциліназо-продукуючі штами)Staphylococcus epidermidis (включаючипеніциліназо-продукуючі штами)Staphylococcus saprophyticusStreptococcus agalactiaeStreptococcus групи СStreptococcus групи GStreptococcus pneumoniaeStreptococcus pyogenesViridans Streptococci (включаючи альфа тагама-гемолітичні штами)Enterococcus faecium та деякі стійкі до метицилінустафілококи є нечутливими до ТІЄНАМ®у.Грамнегативні анаеробні бактерії:Види BacteroidesBacteroides distasonisBacteroides fragilisBacteroides ovalusBacteroides thelaiotaomicronBacteroides uniformisBacteroides vulgatusBilophila wadsworthiaВиди FusobacteriumFusobacterium necrophorumFusobacterium nucleatumPorphyromonas asaccharolytica (раніше Bacteroidesasaccharolyticus)Prevotella bivia (раніше Bacteroides bivius)Prevotella disiens (раніше Bacteroides disiens)Prevotella intermedia (раніше Bacteroidesintermedius)Prevotella melaninogenica (раніше Bacteroidesmelaninogenicus)Veilonella spp.Грампозитивні анаеробні бактерії:ВидиActinomycesВиди BifidobacteriumВиди ClostridiumClostridium perfringensВиди EubacteriumВиди LactoballusВиди MobiluncusMicroaerophilic streptococcusВиди PeptococcusВиди PeptostreptococcusВиди Propionibacterium (включаючи P. acnes)Інші:Mycobacterium fortuitumMycobacterium smegmatisВипробування in vitro свідчать, що іміпенем дієсинергічно з аміноглікозидами проти деяких ізолятів Pseudomonas aeruginosa.

  Фармакокінетика.У здорових волонтерів внутрішньовенна інфузія ТІЄНАМуу дозі 500 мг протягом 20 хвилин призводила до пікових рівнів у плазмііміпенему від 21 до 58 мкг/мл. Період півжиття іміпенему в плазмі становив однугодину. Приблизно 70% призначеного антибіотика виявляли в інтактному вигляді усечі протягом 10 годин, і подальшого виведення препарату з сечею не виявляли.При застосуванні ТІЄНАМу по схемі кожні 6 годин не спостерігалось накопиченняіміпенему в плазмі або сечі у пацієнтів з нормальною функцією нирок. Супутнєпризначення ТІЄНАМу і пробенецид призводило до мінімального підвищення рівнів уплазмі і часу півжиття іміпенему в плазмі. При застосуванні окремо іміпенемметаболізується в нирках дегідропептидазою-І. Індивідуальне відновлення в сечібуло в діапазоні від 5 до 40%, в середньому у кількох дослідженнях – 15-20%.Зв’язування іміпенему з протеїнами сироватки крові людини становить приблизно20%.Циластатин – специфічний інгібітор ензимудегідропептидази-І, він ефективно пригнічує метаболізм іміпенему, так щосупутнє застосування іміпенему і циластатину дозволяє досягнути терапевтичнихантибактеріальних рівнів іміпенему в сечі і плазмі. Пікові рівні в плазміциластатину після 20-хвилинної внутрішньовенної інфузії ТІЄНАМу у дозі 500 мгзнаходилися в діапазоні від 21 до 55 мкг/мл. Період півжиття в плазміциластатину становить приблизно одну годину. Приблизно 70-80% дози циластатинупротягом 10 годин після призначення ТІЄНАМу відновлювалось у незміненомувигляді з сечею, в якості материнського препарату. Після цього циластатин невиявлявся в сечі. Приблизно 10% виявляли у вигляді метаболіту N-ацетилу, якиймає пригнічуючу дію проти дегідропептидази, порівняну з такою материнськогопрепарату. Супутнє призначення ТІЄНАМу і пробенецид призводило до збільшенняудвічі рівня в плазмі і періоду півжиття циластатину, але не мало ефекту навідновлення з сечею циластатину. Зв’язування циластатину з протеїнами сироваткикрові людини становить приблизно 40%.ТІЄНАМ® показаний для лікування змішанихінфекцій, викликаних чутливими до нього штамами аеробних та анаеробних бактерій.Більшість із цих змішаних інфекцій пов’язані із зараженням фекальною флорою абофлорою, що походить з піхви, зі шкіри або з ротової порожнини. Bacteroidesfragilis – анаеробний патоген, що найчастіше зустрічається при таких змішанихінфекціях і є звичайно стійким до аміноглікозидів, цефалоспоринів тапеніцилінів. Проте Bacteroides fragilis є, як правило, чутливим до ТІЄНАМ®у.ТІЄНАМ® виявив свою дієвість прилікуванні багатьох інфекцій, спричинених аеробними та анаеробнимигрампозитивними та грамнегативними бактеріями, стійкими до цефалоспоринів, утому числі і до цефазоліну, цефоперазону, цефалотину, цефокситину, цефотаксиму,моксалактаму, цефамандолу, цефтазідиму і цефтриаксону. Велика кількістьінфекцій, зумовлених стійкими до аміноглікозидів (гентаміцину, амікацину,тобраміцину) та/або пеніцилінів (ампіциліну, карбеніциліну, пеніциліну-G,тикарциліну, піперациліну, азлоциліну, мезлоциліну) збудниками, такожпіддається лікуванню ТІЄНАМ®ом.ТІЄНАМ® не показаний для лікуванняменінгіту.

  Показання для застосування.Лікування.ТІЄНАМ® застосовують для лікуванняполімікробних та змішаних аеробно-анаеробних інфекцій, а також для первинноїтерапії, що передує визначенню мікроорганізму-збудника.ТІЄНАМ® показаний для лікування такихінфекцій, спричинених чутливими мікроорганізмами:внутрішньочеревних інфекцій;інфекцій нижніх дихальних шляхів;гінекологічних інфекцій;септицемії;інфекцій статево-сечовидільних шляхів;інфекцій кісток і суглобів;інфекцій шкіри та м’яких тканин;ендокардиту.Профілактика.ТІЄНАМ® показаний також для попередженнядеяких післяопераційних інфекцій у хворих, що зазнають хірургічного втручання,яке супроводжується зараженням або його ризиком, або ж тоді, коли ці інфекціїпризводять до особливо тяжких наслідків.

  Спосіб застосування та дози.У рекомендаціях щодо дозування ТІЄНАМ®увказана необхідна для введення кількість іміпенему, а також еквівалентнакількість циластатину.Загальну добову дозу і спосіб введення ТІЄНАМ®увизначають, беручи до уваги тип і ступінь тяжкості інфекції; дозарозподіляється на декілька рівних прийомів, враховуючи ступінь чутливостізбудника(ів), функцію нирок і масу тіла.

  ВНУТРІШНЬОВЕННЕ ВВЕДЕННЯ

  Лікування: схема дозування для дорослих знормальною функцією нирокДози, наведені в табл. 1, призначаються для хворих знормальною функцією нирок (кліренс креатиніну > 70 мл/хв./1,73 м2)і масою тіла не меншою, ніж 70 кг. Дозу слід знижувати для хворих зкреатиніновим кліренсом <=70 мл/хв./1,73 м2 (див. табл. 2) і/абоз масою тіла менше 70 кг. У хворих зі значно зниженою масою тіла і/абопомірною/тяжкою нирковою недостатністю зниження дози має особливо важливезначення.Більшість інфекцій піддається лікуванню при добовійдозі 1 - 2 г, розподіленій на 3 - 4 прийоми. При лікуванні в міру тяжких інфекційможна також застосовувати дозовий розклад 1 г двічі на день. У випадкуінфекцій, спричинених менш чутливими організмами, добова доза ТІЄНАМ®уможе бути збільшена до максимальної: 4 г на день або 50 мг/кг на день залежновід того, яка є меншою.Кожна доза, що не перевищує 500 мг внутрішньовенногоТІЄНАМ®у, повинна вводитись протягом 20 - 30 хвилин. Кожна дозапонад 500 мг внутрішньовенного ТІЄНАМ®у повинна вливатись протягом40 - 60 хвилин. Якщо у хворого під час вливання з’являється нудота, необхідно знизитишвидкість введення препарату.

  Таблиця 1. Розкладвнутрішньовенних доз для дорослих хворих з нормальною функцією нирок і масоютіла 70 кг і більше*

  Ступінь тяжкості інфекції

  Доза

  (мг іміпенему)

  Проміжок часу між дозами

  Загальна добова доза Легка інфекція 250 мг 6 годин 1,0 г Інфекція середньої тяжкості 500 мг 1000 мг 8 годин 12 годин 1,5 г 2,0 г Тяжка інфекція (високочутливі штами) 500 мг 6 годин 2,0 г Тяжка і/або із загрозою для життя – інфекція, спричинена менш чутливими організмами (у першу чергу деякими штамами P. aeruginosa) 1000 мг 1000 мг 8 годин 6 годин 3,0 г 4,0 г * Для хворих з масою тіла меншою за 70 кг призначенудозу слід пропорційно знижувати.Через високу протимікробну ефективність ТІЄНАМ®урекомендується, щоб максимальна добова доза не перевищувала 50 мг/кг на день,або 4 г на день, залежно від того, яка з них є меншою. Попри це, хворим зкистозним фіброзом і неушкодженою функцією нирок призначають дози ТІЄНАМ®удо 80 мг/кг на день, розподілені на кілька прийомів, за умови, що вони неперевищуватимуть 4 г на день.ТІЄНАМ® успішно застосовувався длямонотерапії в онкологічних хворих з ослабленим імунітетом при підтверджених абопідозрюваних інфекціях, таких як сепсис.

  Лікування: дози для дорослих з порушеноюфункцією нирокДля визначення дози хворим з порушенням функціїнирок необхідно:Обрати за таблицею 1 загальну добову дозу, беручи доуваги характеристики інфекції.За допомогою таблиці 2 підібрати необхідний режимзниження дози, беручи до уваги обрану за таблицею1 добову дозу та показникикліренсу креатиніну у даного хворого. (Тривалість вливань вказана в розділіЛІКУВАННЯ: ДОЗИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ З НОРМАЛЬНОЮ ФУНКЦІЄЮ НИРОК).

  Таблиця 2. Розклад зниження доз ТІЄНАМ®увнутрішньовенного у дорослих хворих з порушенням функції нирок і масою тіла 70кг і більше*

  Загальна добова доза за табл. 1

  Кліренс креатиніну (мл/хв/1,73 м2) 41 - 70 21 - 40 6 - 20 1,0 г на день 250 мг кожні 8 год. 250 мг кожні 12 год. 250 мг кожні 12 год. 1,5 г на день 250 мг кожні 6 год. 250 мг кожні 8 год. 250 мг кожні 12 год. 2,0 г на день 500 мг кожні 8 год. 250 мг кожні 6 год. 250 мг кожні 12 год. 3,0 г на день 500 мг кожні 6 год. 500 мг кожні 8 год. 500 мг кожні 12 год. 4,0 г на день 750 мг кожні 8 год. 500 мг кожні 6 год. 500 мг кожні 12 год.
  а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z