Урокіназа медак (Urokinase medac)
 • Опис:

  міжнароднаназвa: урокіназа;

  основніфізико-хімічні властивості: ліофілізований порошок білого кольоруу вигляді коржа;

  склад: 1 флаконпрепарату відповідно містить: 10 000 МО урокінази; 100 000 МО урокінази, 500000 МО урокінази або 1 000 000 МО урокінази;допоміжніречовини: натрію гідрофосфат,натрію дигідрофосфат, альбумін людський.

  Формавипуску. Порошок для приготування розчину для ін'єкцій таінфузій.

  Фармакотерапевтичнагрупа. Антитромботичні засоби. Ферменти.АТС B01A D04.

  Фармакологічні властивості. Урокіназа є ферментом, активнимцентром якого є амінокислота серин (синонім: серинова протеаза).Урокіназа має специфічну спорідненість зплазміногеном і перетворює плазміноген безпосередньо на плазмін шляхомгідролізу зв‘язку аргінін-валін. Тромби, що містять фібрин, можуть розчинятисязавдяки тромболітичному ефекту плазміну протеази.Індукована урокіназою активність плазми веде додозозалежного зниження рівня плазміногену і фібриногену та підвищує наявністьпродуктів гідролізу фібрину і фібриногену, які чинять пряму антикоагуляційнудію та потенціюють дію гепарину. Ці ефекти урокінази тривають протягом 12 – 24год. після завершення введення препарату.Індуковане урокіназою перетворення плазміногену наплазмін може бути конкурентно пригнічено епсилон-амінокапроновою кислотою,транексамовою кислотою і р-амінобензойною кислотою. Проте ці інгібіторифібринолізу не потенціюють антикоагуляційний ефект продуктів гідролізу фібринута фібриногену в циркуляції.Пригнічуючи урокіназу, протеїни плазми можутьпригнічувати активність урокінази різною мірою (наприклад при уремії).

  Фармакокінетика.Урокіназа повинна вводитисьвнутрішньовенно або внутрішньоартеріально. Експерименти на лабораторних тваринах показали, щоурокіназа розкладається ферментами. Печінка відіграє суттєву роль убіотрансформації урокінази. Неактивні продукти розкладу елімінуються з жовчю, інасамперед через нирки.Період напіввиведення урокінази становить від 9 до 16 хв. улюдини. Клінічний час залежить від тривалості дії активного плазміну і томутриває довше.Інформація відносно проникнення урокінази в грудне молоковідсутня, як і досвід її використання під час вагітності. Неможливо виключитирозвиток кровотечі, передчасні пологи і пасивну імунізацію плода протиурокінази через материнські антитіла.

  Показання для застосування. Гострий артеріальний та венозний тромбоз,тромбоемболія гілок легеневої артерії, тромбоз артеріовенозного шунта. Синдромдіабетичної стопи з довготривалим виразкоутворенням при критичній ішемії нижніхкінцівок, хірургічна реваскуляризація неможлива або неефективна, рівеньфібриногену > 3,5 г/л.

  Спосіб застосування та дози. Урокіназа повинна вводитись внутрішньовенноабо внутрішньоартеріально. Урокіназа “Медак” застосовується як у монотерапії,так і при комбінованій тромболітичній терапії з гепарином.

  Метод введення. Препарат «Урокіназа Медак» застосовується длявнутрішньовенних ін‘єкцій, вливань та місцевого крапельного введення задопомогою катетера.Вміст одного флакона урокінази 10 000 (100 000, 500 000; 1 000 000) МОмедак розчиняють відповідно у 2 (10, 10) млводи для ін‘єкцій.Для внутрішньовенного крапельного введеннявміст одного флакона урокінази 10 000 (100 000, 500 000; 1 000 000) МО медакможна розчинити у воді для ін‘єкцій, а потім розвести 5 % або 10 % розчиномглюкози або фізіологічного розчину, щоб отримати кінцевий об‘єм 50 мл.А. Системний лізисАртеріальний тромбоз.Початкова доза урокінази для дорослихстановить 250 000 – 600 000 МО протягом 10 –20 хв. Підтримуюча доза знаходитьсяв діапазоні 80 000 – 150 000 МО урокінази на годину. Гепарин вводитьсяодночасно за умови, що протягом фібринолітичної терапії однією урокіназою невизначалося коагулопатії.Одночасне введеня гепарину необхідно, щоб забезпечити адекватнийзахист проти рецидивуючого тромбозу. Початок і тривалість терапії гепариномзалежить від тромбінового часу, який повинен у 3 – 6 разів превищувати нормуабо визначається залежно від часткового активованоготромбопластинового часу (ЧАТЧ), який повинен перевищувати норму в 1,5 –3 рази.Зазвичай достатньо введення 500 – 800 МО гепарину.Тривалість лікування урокіназою залежить відклінічних показників і від результатів тестування. В середньому таке лікуванняпотрібно проводити 4 –5 днів.Гострий інфаркт міокарда.Початкова доза становить 1500000 МОурокінази болюсом і повинна вводитися відразу після внутрішньовенної ін‘єкціїгепарину в дозі 5000 МО. Підтримуюча доза урокінази становить 1500000 МО ізастосовується у вигляді внутрішньовенної крапельної інфузії протягом 90 хв. По закінченні введення підтримуючої дозиурокінази використовується гепарин (зазвичай 500 – 800 МО на годину) підконтролем часткового активованого тромбопластинового часу (ЧАТЧ), який повиненбути вище норми в 1,5 – 3 рази.

  Тромбоемболія легеневої артерії. При лікуванні тромбоемболії легеневоїартерії початкова доза для дорослих становить 2000 або 4400 МО урокінази/кгваги тіла пацієнта і вводиться внутрішньовенно крапельно протягом 10 – 20 хв.Підтримуюча доза становить 2000 МО урокінази/кг/год. з одночасним введеннямгепарину або 4400 МО урокінази/кг/год без гепарину. У разі одночасного введеннягепарину тромбіновий час повинен у 3 –6 разів перевищувати норму.Тривалість лікування при використанні низької дози урокінази згепарином становить 24 год. в порівнянні з 12 год. при використанні високоїдози гепарину залежно від маси тіла та часу згортання, але не більше 4000одиниць/год з наступною інфузією 12 одиниць/кг, проте не більше 10000одиниць/год.Одночасне введення гепарину необхідно для того, щоб забезпечитиадекватний захист проти рецидивуючого тромбозу. Початок і тривалість терапіїгепарином залежать, головним чином, від тромбінового часу, який повинен у 3 – 6разів перевищувати норму. Зазвичай буває достатньо введення 500 – 800 МОгепарину.

  Тромбоз глибоких вен.При лікуванні тромбозу глибоких вен удорослих початкову дозу 250 000 – 600000 МО урокінази слід вводитивнутрішньовенно протягом 10 – 20 хв. Підтримуюча доза дорівнює 40 000 – 100 000МО/год.Одночасне введення гепарину необхідно для того, щоб забезпечитиадекватний захист проти рецидивуючого тромбозу. Початок і тривалість терапіїгепарином залежать від тромбінового часу, який повинен у 3 – 6 разівперевищувати норму, або визначається залежно відЧАТЧ, який має перевищувати норму в 1,5 – 3 рази.Зазвичай достатньовведення 500 – 800 МО гепарину.Лікування урокіназою, як правило, проводять протягом 7 – 14днів залежно від об‘єктивно досягнутих позитивних результатів у лікуванні. Вокремих випадках лікування може бути продовжено до 4 тижнів.  Фібринолітичне лікування критичної ішемії нижніхкінцівок при синдромі діабетичної стопиТехніка введення препарату: 500 000 МО -1 млн. МО урокінази розчиняютьвідповідно в 10 мл води для ін‘єкцій, а потім у 50 мл 0,9 % NaCl. Препаратвводиться протягом 30 хв. внутрішньовенно крапельно 1 раз на день. Доза визначається щоденно відповідно до показника фібриногену:> 2,5 г/л: 1 млн. МО урокінази< 2,5 г/л: 250 000 - 500.000 МО урокінази< 1,6 г/л: урокіназа не використовуєтьсяЦільові межі:фібриноген 1,6 г/л.Б. Локальний лізис

  Тромбоз артеріовенозних шунтів.Для лізису затромбованих артеріовенозних шунтівСкрибнера 5000 – 25000 МО урокінази розчиняють в 1 мл фізіологічного сольовогорозчину, внаслідок чого кінцевий об‘єм дещо збільшуєтьсяЦей розчин вливають по краплі в обидва артеріовенознішунти.При необхідності цю процедуру повторюють кожні 30 хв.Введення повинно бути обмежено 2 год.У дітей доза введеного препарату визначається індивідуальнопід контролем лабораторних показників.

  Порушена функція нирок /печінки.Зниження дозиможе бути необхідним у випадку порушеної функції нирок і печінки; вонозалежатиме від встановленого рівня фібриногену (не нижче 100 мг/дл) і параметрівкоагуляції.

  Побічна дія.Часто спостерігаються мікрогематурія і кровотеча зушкоджених судин, гематом і кровотеча після пункції, інвазивних методик,внутрішньом‘язових ін‘єкцій, травм або свіжих ран.У поодиноких випадках (приблизно 1 %) спостерігаютьсязагрозливі для життя кровотечі (наприклад, інтрацеребральні,ретроперитонеальні, кишково-шлункові, внутрішньопечінкові).Часто спостерігаються тимчасові підвищення рівнятрансаміназ і падіння рівня гематокриту без будь-якої кровотечі, що виявляєтьсяклінічно.Внаслідок розпаду тромбів інколи утворюються емболи.Інколи були випадки тимчасового підвищення температуритіла.Спостерігались поодинокі випадки алергічних реакцій, якіпроявлялися еритемою, шкірною екзантемою, диспное, гіпотензією.

  Протипоказання.Абсолютні протипоказання у лікуванні дорослих: маніфестна або недавня кровотеча (особливоінтракраніальні цереброваскулярні явища);- інсульт/апоплексія внаслідок крововиливу та/або неадекватноїциркуляції чи інші короткострокові пароксизмальні явища, що траплялися протягомдвох останніх місяців;стан хворого після хірургічного втручання і до первинного загоєння рани(особливо черепної протягом двох останніх місяців або тканини, якамасивно кровопостачається), недавня множинна травма, біопсія органів івнутрішньом‘язові ін‘єкції (препарат вводиться не раніше 10 днів післяхірургічного втручання); усі форми зниженої активності системи згортання крові, особливо при підвищеній схильності до геморагій (спонтанний фібриноліз ігеморагічний діатез);тяжка гіпертонія (систолічний тиск більше 200 мм рт. ст., діастолічнийтиск вище 100 мм рт. ст. або зміни очного дна – ретинопатія, пов’язана згіпертензією);тяжкі порушення функції печінки і нирок;підвищена схильність до кровотеч у пацієнтів з кишково-шлунковимирозладами (наприклад, виразка шлунка або дванадцятипалої кишки, пухлиникишково-шлункового тракту, виразковий коліт з кровотечею);підвищена схильність до геморагій у пацієнтів з хворобами сечостатевоїсистеми (наприклад, уролітіаз, пієлонефрит і пухлини сечостатевої системи);підвищена схильність до кровотеч у пацієнтів з хворобами легень, якімають тенденцію до утворення каверн (наприклад, відкрита форма туберкульозу),незворотний бронхоектаз зі схильністю до кровохаркання;розшаровуюча аневризма (Aneurysma dissecans);ендокардит;гострий панкреатит;тяжкий бактеріальний сепсис, закупорювання судини (септичний тромбоз);перші 4 тижні після пологів, аборту чи при загрозі аборту;підвищена схильність до кровотеч при карциномі;не менше 4 тижнів після транслюмбальної аортографії;менше 8 днів після неускладненої люмбальної пункції.Відносні протипоказання:- діабетична ретинопатія, крововилив у склоподібне тіло;нещодавня реанімація, захворювання (вроджені та набуті вади у стадіїдекомпенсації) мітрального клапана з фібриляцією передсердь;тромбоцитопенія, аномально подовжений тромбопластиновий час, частковийтромбопластиновий час і час кровотечі;вагітність – особливо перші 18 тижнів вагітності;- ушкодження артерії, яку не можна перетиснути.Лікуванняпід час вагітності і лактаціїНизькомолекулярніфрагменти урокінази (розщеплені в організмі на субодиниці урокінази) і активнийплазмін проходять через плаценту.Враховуючи ризик для плода, урокіназу під час вагітності слід вводититільки тоді, коли це життєво необхідно, приділяючи особливу увагу можливомуризику.Неможливо виключити розвиток кровотечі, передчасні пологи і передчасневідокремлення плаценти.Урокіназу не слід вводити протягом перших 4 тижнів після пологів.Передозування.Лікування може бути продовжене приретельному спостереженні на випадок розвитку кровотечі, яку можливоконтролювати шляхом стискання судини чи тканини, що кривавлять.Фібринолітичне лікування слід перервати увипадку кровотечі. Одночасно можна вводити атропін, епсилон-амінокапроновукислоту або транексамову кислоту як антидот.Апротинін використовується як швидкодіючий антифібринолітичний препарат(пригнічує активність плазміну) при ускладненнях у вигляді кровотечі, якаспричинена лікуванням. Початкова доза становить 500 000 – 1 000 000 КІО(калікреїн інактивуюча одиниця) внутрішньовенно, а потім 50 000 КІО/год додосягнення позитивного результату.Використання людського фібриногену, плазми або цільної крові єпоказаним при різкій відміні урокінази у випадку тяжкої чи загрозливої дляжиття кровотечі з гіперфібринолізом.Застосування поповнення об‘єму циркулюючої крові, але без застосуваннядекстранів або гідроксіетилового крохмалю.

  Особливі застосування.Хоча урокіназа має показання і для застосування впедіатрії, на сьогодні ще не накопичені дані, які б дозволили адекватно оцінитипов‘язані з цим ризики. У дітей досвід введення препарату визначаєтьсяіндивідуально під контролем лабораторних показників. Досвід використанняурокінази під час вагітності відсутній. Передачанеописанихінфекційних хвороб не може бути виключена зовсім при введенні лікарськихпрепаратів, які виробляють із людських білків.Проте цей ризик дуже низький через залучення процесуінактивації (нагрівання в розчині при + 60° С протягом 10 год).Ризик розвиткукровотечі підвищується після попереднього чи одночасного введення препаратів,які впливають на згортання крові (антикоагулянтів), або препаратів, щовпливають на функцію тромбоцитів (інгібіторів агрегації тромбоцитів).Контрольні тести і застереженняПід часлікуванняСпостереження після введення підвищених доз урокінази передбачаєвизначення рівня фібриногену і тромбінового часу, як і при будь-якій іншійформі фібринолітичної терапії. Ці лабораторні показники навряд чи змінюютьсяпісля введення 20 000 – 40 000 МО/год, у такому разі фібринолітична активність проявляєтьсяскороченим еуглобуліновим часом і збільшенням рівня розщеплення фібрину.

  Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Ризик кровотечі зростає після одночасного введення:препаратів, що пригнічують згортання крові, таких як гепарин, кумаринта їх похідні;препаратів, які впливають на кількість або функцію тромбоцитів, такихяк ацетилсаліцилова кислота, алопуринол, похідні клофібринової кислоти,фенілбутазон, індометацин, тиклопідин, параамінобензойна кислота, дипіридамол,тетрацикліни, вальпроєва кислота, тіоурацил, сульфаніламіди, цитостатичніпрепарати, декстрани та нестероїдні антиревматичні препарати;препарати, які пригнічують дію урокінази:антифібринолітичні препарати, такі як апротинін, епсилон-амінокапроновакислота і транексамова кислота.

  Умови

  та термін зберігання. Зберігатив недоступному для дітей, сухому,захищеному від світла місці, при температурі від +15° до +25 0С. Термін придатності - 3 роки.Не використовувати після закінчення термінупридатності, зазначеного на флаконі.Відновлений розчин повинен бути використаний негайно.Розчин, приготовлений в асептичних умовах, не повинен зберігатисябільше 8 год.
  а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z